SDS er ansvarlig for NSP drift. Driften bliver afrapporteret på denne side, hvor du finder driftsrapporter, performance målinger og oversigter over kald til services på NSP. 

Den øjeblikkelige status finder du på Driftsstaus siden, som giver løbende meldinger om tilgængelighed for NSP, services og bagvedliggende infrastruktur. På Driftsstatus siden finder du også info om kommende servicevinduer på NSP miljøer og du har desuden mulighed for at indrapportere fejl eller oprette support sager ved SDS National Servicedesk.

SLA-rapportering (Overblik)

SLA-rapportering er opdelt i:

  • bearbejdet form (rapporter) primært rettet mod de service anvendere, som har indgået service aftale med SDS i forhold til brug af (services på) NSP

og

indhentet fra overvågningen, som giver info om de erfaringer der er gjort med måling af kapacitet for services på platformen.

Links til alle rapporter ses herunder:

  • No labels