Version 1.2 januar 2019

Introduktion

NSP support flow indeholder to overordnet tilgange, nemlig den information der bliver sendt ud fra NSP og de henvendelser der kommer til NSP. Begge tilgange er beskrevet i de følgende afsnit. Derudover leverer NSP en driftrapportering, hvor den aktuelle driftstatus kan ses. 

Få forklaringer på begreber og forkortelser i ordlisten.

Supporthenvendelser til NSP og FMK - 2. line support se

1 Information fra SDS

Generel information fra SDS som ikke er karakteriseret som support anvender som hovedregel den oplyste hovedpostkasse. Herefter er det den interne governance som er ansvarlig for at distribuere informationen til den rette person. Den interne governance er også ansvarlig for at der bliver fulgt op på sagen. Hvis SDS har brug for en status på en given sag, så er det også hovedpostkassen der benyttes. Det samme gør sig gældende for eventuelle rykkere.

Det er den enkelte driftvagtfunktion, der bliver benyttet i tilfælde af fejlfinding m.v. uden for normal arbejdstid. 

2 Henvendelser til SDS

Supporthenvendelser til NSP og FMK - 2. line support se Support

Når den lokale supportfunktion har visiteret sagen, og udelukket at fejlen er forårsaget af lokale forhold, kan denne eller EPJ leverandører m.v. kontakte Service Desk, såfremt følgende problemer er afklaret inden henvendelser og følgende oplysninger er tilgængelige for Service Desk:

 • Resultat af undersøgelse for lokale forhold, strøm, lan etc
 • Uddybende beskrivelse af fejlsituation
 • Hvis der kaldes via eks. et EPJ system - inddrag EPJ leverandøren
 • Logfiler fra eks. EPJ system der viser fejlen

Hvis der stadig er behov for support, er det afgørende for kvaliteten af support og den videre afklaring at følgende oplysninger stilles til rådighed for Service Desk:

 • Hvilken fejl eller situation der opleves
 • Applikationsnavn, Installationsadresse / location
 • Kontaktperson, tlf., e-mail
 • Hvem i kundens egen supportfunktion har visiteret sagen
 • Resultat af undersøgelse for lokale forhold, strøm, LAN etc.
 • Teknisk kontaktperson (navn, e-mail, telefon, træffetider)
 • Applikationsnavn, Installationsadresse / location
 • Uddybende beskrivelse af fejlsituation
 • Hvis der kaldes via eks. et EPJ system - har leverandøren af denne været involve-ret?
 • Logfiler fra eks. EPJ system der viser fejlen
 • Kontaktperson hos eks. EPJ leverandør
 • Hvis der er specielle forhold omkring adgang og kontaktpersoner, skal dette oplyses
 • Hvis der ønskes tilbagemelding til andre end kontaktpersonen, oplyses dette særskilt ved henvendelsen

3 Eksempel

Nedenfor er et overblik, med FMK som eksempel, over det overordnet support flow set fra en bruger af LPS systemet. Her fremgår det hvordan en henvendelse bevæger sig mellem de forskellige aktører i support-setuppet.


4 Driftsrapportering

Du vil til hver en tid kunne følge med i driften for NSP, FMK, Sundhedsdatanettet og Receptserveren på vores driftstatus side.

Se den aktuelle driftstatus.