Vi arbejder fortsat med det nye design på NSPOP

Quicklinks


NSPOP har med det nye design fået en ny målgruppebaseret indgang, så information om NSP nu bedre kan målrettes de enkelte brugergrupper. Fokus har endvidere været på at forbedre søgning ved at levere en mere tilpasset informationsmængde.

Der er ikke fjernet dokumentation fra sitet, men nogle dokumenter er flyttet fra deres oprindelige placering i forbindelse med redesign af strukturen. 

Vi beder derfor om din tålmodighed og håber på at du vil tage godt imod ændringerne..


Feedback til forbedringer modtages på nsp.op@nsi.dk

Nyt fra Den Nationale Serviceplatform

Læs om SDS Incident Management

Nyttige links til vejledninger og åbne sager


Forstå farverne

Driftsinformation

Aktuelt

Viser åbne akutte hændelser (Incidents), igangværende ændringer (Changes) og aktuelle udmeldinger, der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.

Afsluttet (de sidste 7 dage)

Viser afsluttede hændelser (Incidents), ændringer (Changes) og Driftsstatus udmeldinger for de sidste 7 dage der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.  Se afsluttede hændelser for de sidste 100 dage her