Velkommen til den Nationale Service Platform (NSP)


Nationale Service Platform (NSP)

Nyttige links

Support

NSP - en del af Sundhedsdatastyrelsen

National Service Platform (NSP) er en del af Sundhedsdatastyrelsen
Se yderligere her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-nsp

Få løbende status og opdatering

Det er muligt at modtage løbende opdateringer og udmeldinger på Incidents og vedligehold på NSP via SMS, e-mails m.v.
Abonnement oprettes her: https://status.nspop.dk

Få nyheder om Nationale Service Platform

Der udarbejdes nyheder om Den Nationale Serviceplatform.

Se seneste nyhedsbrev her: Nyt fra Den Nationale Serviceplatform

Giv os feedback til forbedring

Feedback til forbedringer af informationer og dette site modtages på
operator@nspop.dk


ooOOoo

Vigtig information

.


Driftsinformation til kommuner

I samarbejde med Medcom har vi udarbejdet en anbefaling til kommuner om, hvad der mest hensigtmæssigt kan abonneres på af driftsinformation udsendt fra den Nationale Service Platform (NSP)

Se den he:

https://medcom.dk/driftsinformation-om-services-paa-den-nationale-service-platform-nsp-for-kommunerne/


Her finder du offentlige OCES 3 certifikater for STS
Test: Offentlige OCES3-certifikater for STS i test1, test2, udd og prodtest
Produktion: Offentlige OCES3-certifikater for STS i produktion


Der henvises i øvrigt til følgende:
FAQ - Klargøring til MitID/NemLog-in3 på sundhedsområdet


ooOOoo


Få løbende status og opdatering på https://status.nspop.dk


Det er muligt at modtage løbende opdateringer og udmeldinger på Incidents og vedligehold på NSP via SMS, e-mails m.v.

Abonnement oprettes her: https://status.nspop.dk


                     

                     

Nationale Service Platform (NSP)


Den Nationale Service Platform er en teknisk platform, der sammen med en række standarder og aftaler gør det muligt at understøtte patientbehandling på tværs af hele sundhedsvæsenet. På NSP deler vi data mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, udbyder nationale services og udstiller daglige udtræk fra stamdata som sundhedsvæsenets parter benytter. På platformen drifter vi blandt andet Aftaleoversigt, Fælles stamkort, sundhedsdataregistre og services vedrørende dokumentdeling, sikkerhed, logning, audit og advisering. Se oversigt over tilgængelige services her: NSP services.

Der er 24/7 overvågning og support på NSP, som er kritisk national infrastruktur med høje krav til tilgængelighed, svartid og skalering. Infrastrukturen på NSP er distribueret med én central instans, flere decentrale instanser placeret i regionale driftscentre samt en såkaldt BackOffice instans. Vi har fire testmiljøer, som anvendere kan få adgang til i forbindelse med test og uddannelse og vi stiller et testregime til rådighed med flere services og mulighed for selv at oprette testdata med særlige attributter. 

Vi overholder standarder, så alle webservices der udbydes på NSP er "Den Gode WebService (DGWS)" fra MedCom. Vores sikkerhedsmodel betyder, at anvendersystemer skal medsende et id-kort signeret af en godkendt identitetsudbyder for at kunne kalde vores services. Whitelistning til NSP sker på baggrund af indgåelse af aftaler med Sundhedsdatastyrelsen. NSP er placeret på sundhedsdatanettet og adgang forudsætter, at de nødvendige aftaler er indgået med MedCom.

Sundhedsdatastyrelsen forvalter NSP på baggrund af fællesoffentlig finansiering fra stat, regioner og kommuner. Alle services på NSP er ejet af Sundhedsdatastyrelsen og er udviklet i samarbejde med specialiserede leverandører. Support, drift, vedligehold, videreudvikling og kvalitetssikring udføres i tæt samarbejde med eksterne leverandører.

Læs mere om NSP under de forskellige undermenuer her på siden.


                                                                                      


Neden for er vist et grafisk overblik over services og aktører på Nationale Service Platform. Bemærk overblikket er alene illustrativt og at der løbende foretages introduktioner af nye service på platformen.