Serviceanvender

Som Serviceanvender arbejder du med Anvendersystemer (fx LPS-, EOJ- eller EPJ-systemer) fx som projektleder eller som fagansvarlig for en konkret opgave. Denne side er relevant, når du vil forstå services på NSP, hvilket anvendelsespotentiale platformen har eller hvis du brug for få et overblik over de aftaler der allerede er indgået mellem din organisation og Sundhedsdatastyrelsen. 

Overblik over NSP services

Få et overblik over hvad de enkelte services kan og få adgang til dokumentationen for den enkelte services.

Basispakker for Services
Stamdataregistre
Sundhedsdataregistre
Forretningsservices
Støtteservices
Testservices
Afprøvningsplatform