Serviceanvender

Som Serviceanvender arbejder du med Anvendersystemer (fx LPS-, EOJ- eller EPJ-systemer) fx som projektleder eller som fagansvarlig for en konkret opgave. Denne side er relevant, når du vil forstå services på NSP, hvilket anvendelsespotentiale platformen har eller hvis du brug for få et overblik over de aftaler der allerede er indgået mellem din organisation og Sundhedsdatastyrelsen.