Version 1.4 juli 2015

Introduktion

For at få testadgang til NSP standard testsystemer skal et bestillingsark udfyldes med bl.a. de eksisterende testbehov. Skemaet sendes derefter til Operatøren via Oprettelse af supportsag gennem SDS´s Nationale Servicedesk. Det er Operatøren der sikrer SDS prioritering og tilbagemelding om hvornår testmiljøet kan etableres.

Få forklaringer på begreber og forkortelser i ordlisten.

Hent bestillingsarket: Anmodning om adgang til NSP Testsystem

Aftale om test

Test kan først etableres når aftalen Anmodning om adgang til NSP standard Testsystem er indgået. Aftalen indeholder det endpoint der må benyttes til test. Der kan og må ikke testes performance på testmiljøet. I testmiljøet er der adgang til at læse alle åbne data, men der må kun rettes i det data der er oprettet af testbrugeren.