Kort introduktion til service

IDSAS ER UNDER UDVIKLING OG TEST - FORVENTES IDRIFTSAT Q4 2023.

Læs mere om baggrund, hjemmel osv. ved at klikke på billedet ovenfor.

Denne side er "NSP"-siden hørende til ID sløringsservicen, og samler alle de tekniske og teknisk-arkitektoniske oplysninger om NSP servicen. 

Den tekniske service består af et register og tre funktioner.

1.     En registreringsservice: Registret opdateres og vedligeholdes af sundhedsfalige og administratorer i regionerne. Det sker gennem funktionen ”createBlurring”. 

2.    Oplysninger fra registret indarbejdes i borgerens login-token gennem funktionen ”getBlurredOrganizations”.

3.     Til at skabe de konkrete pseudonymer, skal de eksterne tjenester anvende ”getCurrentSalt” funktionen.

En ansat fra en organisation, der er tilsluttet til servicen (whitelistet), kan oprette en sløring. Sløringen træder i kraft med det samme, men skal ledelsesmæssigt stadfæstes inden for kort tid efter registreringen. Ledelsen kan i den forbindelse vælge at nedlægge eller forlænge sløringen. En sløring gælder som udgangspunkt i to år. Hvis sløringen ikke i mellemtiden er blevet forlænget, vil den automatisk blive nedlagt i det centrale register.

Bemærk: Servicen må kun anvendes til identitetssløring i forbindelse med borgerrettede visninger.

*) Eller når en befuldmægtiget, en forælder eller en værge ønsker at se data om en pågældende borger.

Læs yderligere om Identitetssløring og kom i gang guide her

Referencer
Link til Snitfladebeskrivelser for ID sløring PÅ VEJ Kan downloades fra guide til anvender.

Komponent og versioner

System og komponenter

createBlurring({patientID, idClassification}, enddateTime)

getBlurredOrganizations({PatientID, idClassification})

getCurrentSalt()

Release notes

PÅ VEJ


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Den tekniske dokumentation indeholder tilslutningsdokumenter, tekniske implementeringsvejledninger, snitfladedokumentation, samt vejledning til hvorledes fagsystemer kan testes op imod den nationale infrastruktur. Dokumentationen finder du her: IDSAS - Guide til anvendere

SDS er ansvarlig for udvikling og systemforvaltning af IDSAS servicen. SDS er ikke dataansvarlig for oplysningerne i registret. Dataansvaret ligger hos den registrerende part. 

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk  https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.

IDSAS er pt. deployet TEST1 som RC, i løbet af Q1-2024 vil den blive tilgængelig på øvrige TEST miljøer.

Testforhold
Anvender af IDSAS kan teste vha. af DRG se her

Projektet udarbejdes af SDS i dialog med regionerne og KL m.fl.

  • No labels