Her finder du en liste af ord og forkortelser, der bruges i forbindelse med NSP´en og deres betydning.

Mangler der et ord eller er du usikker på den beskrevne definition så send en mail til nsp.op@nsi.dk.  

 

Forkortelse/begrebNavn (kun ved forkortelser)Forklaring

Afsnit


Når der henvises til et konkret afsnitsnummer i et NSPOP dokument, betyder det hele afsnittet inkl. de punkter som ligger under afsnittet. F.eks. henvisning til afsnit 4 inkluderer punkt 4.1 og 4.2, samt 4.2.1.

Anvenderleverandør
Som Anvenderleverandør (fx LPS-, EOJ eller EPJ-leverandør) arbejder du for en Serviceanvender (Fx en Region eller en Kommune) med at integrere til en eller flere Services eller Datasamlinger på NSP
Anvendersystem
Er et system (fx et LPS-, EOJ eller EPJ-system) der integrerer til en eller flere services eller datasamlinger på NSP.

Arbejdsdage


Arbejdsdage defineres som alle dage med undtagelse af lørdage, søndage, helligdage, samt den 24. og den 31. december.

Arbejdsperiode


Den periode som er defineret i forhold til den konkrete ydelse. Såfremt denne reference ikke er til stede defineres arbejdsperiode som alle hverdage fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

Arbejdstime


En time indenfor den definerede arbejdsperiode.

ATC

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (Klassificering af lægemidler)


Backoffice 


Alle miljøer der ikke er en del af cNSP´en eller dNSP´erne benævnes backoffice.

BRS

BehandlingsRelations- og opfølgningsService

En service på NSP platformen.

Capgemini


Capgemini er Operatør for NSP, på vegne af SDS.

cNSP

Den centrale instans af NSP 

Et NSP setup placeret centralt. cNSP er i 2 centerdrift.

Da der kan være flere brugerorganisationer, der anvende miljøet, er der ingen SOSI GW service tilgængelig.

cNSP benytter en standard NSP søjle uden loadbalancer og database server, da disse benyttes fra backoffice miljøet.

CPR-ABBS

CPR Abonnementsservice


CRL

En certifikat spærreliste


Dage


Alle årets dage, inkl. lørdage, søndage og helligdage, samt den 24. og den 31. december.

DCC

Decoupling Component

National infrastrukturkomponent på NSP´en, der giver NSP mulighed for at vidrestille webservicekald. 

DDV

Det Danske Vaccinationsregister


DGWS

Den Gode Web Service


DKMA

Danish Heath and Medicin Authorities


dNSP

Den dedikeret instans af NSP

To standardiserede NSP søjler forbundet med fælles switche og routere og en fælles LUNA boks benævnes dNSP.

Der er placeret og konfigureret en dNSP i hver af regionernes egne miljøer, hvor NSP projektet har fået tildelt netværksadgang og adgang til regionernes egne SDN forbindelser.

dNSP kaldes også for decentralt- eller dedikeret NSP setup.

Driftsleverandør Leverer drift og overvågning af NSP platformen og varetager 2. line BACK-end support (visitering, kategorisering af fejl m.v. samt koordination til 3. line support)
EOJElektronisk Omsorgsjournal

EOJ løsningerne leveres af 3 aktører, som har hver deres systemer. EOJ anvendes i kommunen af den kommunale plejesektor, som dækker både hjemmepleje og omsorg

 • KMD - KMD Care
 • CSC - CSC Vitae
 • Avaleo - Avaleo omsorg
EPJ

Elektronisk Patientjournal

EPJ løsningerne er generelt et broget landskab (også inden for den enkelte region), så der er her udelukkende angivet navn på medicinmodul som fx de respektive FMK løsninger i regionerne anvender:

  • Opusmedicin, CSC Medicinmodul. (Region Nordjylland)
  • Columna, Systematic EPJ. (Region Midtjylland)
  • Cosmic, Logica EPJ. (Region Syddanmark)
  • Opusmedicin, CSC Medicinmodul. (Region Sjælland)
  • EPM, ACURE Medicinmodul. (Region Hovedstaden) 

FIBS

FødselsIndBeretningsService

En service på NSP´en som anvender en Webservice hos Kirkeministeriet.
FMKFælles MedicinkortFælles Medicinkort er en central database hos Lægemiddelstyrelsen, som indeholder oplysninger om alle danske borgeres medicinkøb igennem de seneste to år, samt en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Medicin kan ordineres fra mange forskellige sider, men pr. jan. 2011 er det kun lægepraksissystemer og hospitalers EPJ systemer, som kan opdatere borgernes medicinkort. Der findes en central FMK løsning leveret af Trifork og drevet af Netic, men det er SDS der er ansvarlig for løsningen samt for udvikling og drift. Der er en række LPS og EPJ løsninger, som integrerer med de centrale FMK løsning. 

Fælles eksterne testmiljøer 


Testmiljøer indeholder både NSP testmiljøer og andres testmiljøer fx FMK.

Support indgangen dækkes af NSP Operatøren, men selve testmiljøerne ud over NSP testmiljøer dækkes af de eksterne service ejere fx adgangskrav og funktionalitet.

GWSOSI GatewayEn NSP komponent placeret på dNSP´en der cacher ID kort.
Hverdage Hverdage defineres som alle dage med undtagelse af lørdage, søndage, helligdage samt den 24. og den 31. december.
KFOBSKonsolideret FællesOffentlig BrugerStyring 
Komponent 

En af de tekniske byggeklodser på NSP´en. Det er disse, der tilbyder de eksternt anvendelige services.

En komponent kan godt udstille flere services. Dokumentationen af services ligger derfor i sammenhængen med komponenten og placeret på NSP SVN serveren. Linket kan ses på NSPOP. Komponenter er typisk udviklet sammen med andre komponenter. Derfor er komponenten ofte placeret sammen med et overordnet projekt fx Advisering, Nationalt Patient Indeks (NPI) eller Stam Data Modul (SDM).

NSP Operatøren sikrer sig dokumentation til komponent, vedligehold og installation for alle komponenter i NSP landskabet. 

KRSKopiRegisterServicenSe også SKRS.
Kunde Aftager af SDS nationale serviceydelser og har indgået Serviceaftale med NSP Operatør: Regioner og LPS’er
Kvartal 

Året er opdelt i fire kvartaler:

 1. kvartal: Januar, Februar, Marts
 2. kvartal: April, Maj, Juni
 3. kvartal: Juli, August, September
 4. kvartal: Oktober, November, December
Leverandør 

SDS er leverandør af nationale serviceydelser til Kunde. SDS benytter sig af Komponentleverandører, Supportleverandør og Driftsleverandør.

LMSLægemiddelstyrelsen 

Lægemiddelstyrelsen har ansvaret for FMK.

Lokal 1. line support 
Lokal servicedesk / supportfunktion 
LPRLandspatient Register 
LPSLægepraksissystem 

Den løsning som anvendes af lægepraksis, og som har en FMK integration.

Systemer og LPS’er er:

  • WinPLC, A-Data APS
  • Ganglion,  Aver & Lauritzen ApS
  • Profdoc, XNO, Æskulap, Compugroup Medical Denmark
  • Multimed, Datagruppen Vejle MultiMed ApS
  • Docbase 2000, Docbase A/S
  • MedWin, MedWinvagt (anvendes i alle regioner), EG-Data Inform A/S
  • MyClinic, First Impression MyClinic A/S
  • NOVAX Læge, NOVAX A/S
  • PC-Praxis, PC-Idé
  • EMAR, EM-data A/S
MOCESMedarbejder Offentligt Certifikat til Elektronisk ServiceVisse services, f.eks. FMK, kræver at brugerne anvender digital signatur, der i rollen som medarbejder skal være en medarbejdersignatur, som går under betegnelsen MOCES1 og fra et tidspunkt i 2012 NemID-Erhverv (MOCES2). 
Måned 

En måned defineres som en kalendermåned, fra den første dag til den sidste dag i måneden. Begge dage inklusive.

NIAB

NSP In A Box

NSP in a box (NIAB) er en standardiseret sammensætning af en NSP basisplatform og Core services. 

NIAB er en hjælp i forbindelse med at udviklere fra leverandørorganisationerne etablerer deres egne NSP testmiljøer, der kan bruges til at teste nye komponenter eller tilgangen til komponenter på NSP´en.

Det er ikke et standalone miljø eller et miljø, der fritager udviklere og leverandørorganisationerne for selv at sætte sig ind i de enkelte dele af NIAB´en eller for at sætte den korrekt op.

Dokumentation skal ses sammen med de enkelte komponenter. 

NIAB har ingen NSP support.

NIST - niveau 3Autenticitetsniveau offentliggjort af National Institute of Standards and Technology, se www.nist.gov/index.html 
NPINational Patient Index 
OATOperational Acceptance Test

OAT er en obligatorisk proces for styring og kvalitetssikring af et leveranceforløb til NSP platformen baseret på en tilrettet model fra Statens IT. Processen styres i et OAT-regneark, der løbende udfyldes af såvel projekt og NSP Operatør igennem hele forløbet frem til en afsluttende godkendelse af NSP Operatøren.

En godkendt OAT proces er en forudsætning for at tegne den endelige aftale om idriftsættelse af servicen på NSP platformen, og dermed overgang fra projekt til Drift.

SDS

National Sundheds-It

SDS er en selvstændig enhed under Statens Serum Institut.

SDS Servicedesk IBM er servicedesk for SDS, i forbindelse med den Nationale Service Platform.
NSPNationale Serviceplatform 

Den platform, som er placeret hos regionerne, og som udstiller de nationale IT-sundhedsservices og biblioteker.

NSP basisplatform


NSP´en har en standardiseret byggeklods - en NSP søjle. Den del af NSP søjlen, der udelukkende består af loadbalancer, applikationsserver, databaseserver og operativsystem benævnes NSP basisplatformen. 

NSP biblioteker 


Der findes tre NSP biblioteker.

Seal.java og Seal.net der kan benyttes af eksterne systemer til lettere at anvende DGWS opkobling mod NSP platformen. Seal.java er dokumenteret og placeret på NSP SVN.

Seal.net er ikke supportet og har ikke gennemgået et kvalitetssikringsforløb fra NSP Operatøren. Seal.net kan findes på softwareboersen.dk.

Det sidste NSP bibliotek (NSPUtil) er et internt bibliotek til log-registrering for komponenter placeret på NSP landskabet.

NSP Core services 


Et grundsæt af NSP services. Nuværende services er indeholdt i STS komponenten, DCC komponenten og GW komponenten. Operatøren sikrer udarbejdelse af bruger- benyttelsesrettet beskrivelser til Core services.

Services er fx billetomveksling og viderestillingsservice. 

NSP eksterne nationale services De services, der kan tilgås fra en cNSP eller en dNSP, men ikke placeret som en del af NSP landskabet.

Eksempler er FMK, FIBS og DDV.

Disse services opkobles via DGWS og DCC komponentens viderestillingsservice. Operatøren håndterer support indgangen til disse services, men ikke håndtering af løsningen af incidents eller support sager. Der etableres tilslutningsaftaler mellem service-ejeren og NSP Operatøren for at præcisere opkoblingen, ret til udstillinge af servicen, vedligehold og ændring af servicen mm.

Ansvaret for udarbejdelse af bruger- og anvendelsesorienterede beskrivelser til NSP eksterne nationale services er placeret hos de projekter/systemansvarlige, der leverer servicen.

NSP Operatøren sikrer en ensartet indgang til materialet.  

NSP leverandør  

NSP registre services og Nationale stamdataregistre


De Nationale stamdataregistre er de registre, der indlæses til NSP miljøerne. Registrene er ikke udstillet direkte til slut brugerne eller deres systemer. Udvalgte registre udstilles helt, delvis eller sammensatte via NSP register services. Disse services kræver en godkendt whitelisting. 

NSP register services består af SKRS (Kopiregistre service), der henter udtræk fra CPR registret og Autorisationsregistret til brug for alle i sundhedssektoren samt andre registre til brug alene for andre nationale sundhedssystemer.

CPR enkeltopslag (SCES) henter informationer fra CPR registret samt egen læge informationer.

Autorisationsregistre enkeltopslag (SAES) henter enkelt opslag fra Autorisationsregistret.

Der kan laves et abonnement på CPR ændringer.

I NSP sammenhænge arbejdes der derfor ikke med registrebegrebet i sammenhæng med udstilling af registerdata men kun med register services. 

NSP service katalog 


Samlet sæt af alle services via NSP platformen benævnes NSP service katalog. Altså det samlet sæt af NSP service (Core og andre på NSP landskabet) og NSP eksterne nationale services.

Alle der skal bruge en service fra NSP service kataloget i produktion skal have indgået en serviceaftale med NSP Operatøren. Det sikrer at ændringer af services eller vilkår kan formidles til brugeren / anvenderen.

NSP services 


Alle de services der kan tilgås fra en cNSP eller en dNSP og som er udstillet via en komponent placeret som en del af NSP landskabet.

Eksempler er Adviseringsservices, BRS, MinLog og samtlige NSP Core services.

Ansvaret for udarbejdelse af bruger- og anvendelsesorienterede beskrivelser til services, der ikke er Core services, er placeret hos de projekter/sytemansvarlige, der har leveret komponenterne til NSP landskabet.

NSP Operatøren sikre en ensartet indgang til materialet.

NSP og FMK support 


NSP og FMK support dækker hele NSP landskabet og udvalgte eksterne Nationale samarbejdspartnere som FMK og DDV. 

NSP og FMK support er placeret hos IBM der sikrer, at indmeldte henvendelser bliver viderestillet korrekt og at brugeren altid har én indgang og én, der sikre tilbagemeldingen.  

NSP søjle


På tværs af NSP landskabet er der placeret miljøer med komponenter oa. Nogle har et reduceret behov i forhold til andre miljøer, andre et specifikt behov.

Som udgangspunkt anvendes en standard NSP søjle, som skabelon for disse miljøer. Denne søjle er beskrevet med en basisplatform samt Core services.

Al udvikling skal ske op imod denne standardiseret NSP søjle (NIAB).

Søjlen er bygget med tre lag - en loadbalancer, en applikationserver og en databaseserver.

NSP testmiljøer 


De eksterne tilbudte testmiljøer, der tilbydes til at teste NSP services (via cNSP eller dNSP), opkobling/snitflader og funktionalitet.

Adgangsret og support dækkes af NSP Operatøren.

Eksterne services er derved ikke en del af NSP testmiljøerne.

Der er ingen dynamik i testdata. 

NSPOP.dkNSP-utilMiljøer og NSP landskabet 


NSP landskabet består af mange servere, routere, switche mm. koblet sammen via eksterne og interne netværk og sundhedsdatanettet. Landskabet har virtuelle server og fysiske maskiner. 

NSP Landskabet indeholder produktionsmiljøer, drifts testmiljøer, interne testmiljøer og overvågning og supportmiljøer. Der er mange hundrede fysiske og logiske elementer i landskabet. De eksterne samarbejdspartneres miljøer betragtes i denne sammenhæng ikke som en del af NSP landskabet - fx FMK´s miljøer eller Kirkeministeriet Fødselsindberetningsserver (FIBS).

OCESOffentlige Certifikater til Elektroniske Services Se MOCES.
OIOOffentlig Information Online 
Operatør 

Varetager koordination og sekretariat m.v. af NSP på vegne af SDS.

OWSA-TOIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed  

PIT 

Point in time

Da alle byggeklodserne (komponenter, scripts, konfigurationsfiler, databaseskemaer, basisplatforme, loadbalancer oa.) i NSP landskabet skal arbejde sammen på tværs og på NSP miljøer/platforme, skal de være kvalitetssikret som et samlet sæt af byggeklodser. Dette er uafhængigt af hvor de forskellige dele placeres i NSP landskabet.

Disse sæt af godkendte- eller testbyggeklodser får et navn - PIT (Point in time). Et NSP miljø kan derfor være knyttet til et PIT og efterfølgende et andet PIT, uden at der af den grund er sket en miljø ændring. Der kan forekomme mange PITs i løbet af en måned.

Dette begreb bruges (PIT) på NSP setup´et i stedet for det mere upræcise begreb release. Nogle PITs får et navn knyttet - fx NSP 1.6 eller NSP 1.9. Men er ikke et udtryk for, hvad der er på et enkelt miljø, men det samlet NSP landskab. 

Punkt


Når der henvises til et konkret punkt med et nummer, betyder det hele punktet med tilhørende underpunkter.

RCA  Root cause analysis

Reaktionstid


Den tid der går fra en fejlmelding/ordre er afgivet til Servicedesk og til aktiv påbegyndelse af fejlsøgning/udførelse.

Release 


En specifik version af en komponent.

RIDRessource IDentifikationsnummer  
RMA  
SAESStamdata Autorisationsregister Enkeltopslags-Service 
SCESStamdata CPR-register Enkeltopslags-Service 
SDMStamData Modulet 
SDNSundhedsdatanettetDet lukkede og dedikerede netværk, som er lavet til sundhedsvæsenet, og som benyttes til sikker transport af sundhedsdata. 

Seal bibliotek 

 Et hjælpebibliotek med funktioner, der anvendes af både infrastrukturkomponenter, fagsystemer og serviceudbydere. Afhjælper primært problematikker omkring OCES, SOSI og web services. Findes i to udgaver: Java og .Net.
Service Level Det aftalte service niveau.
Serviceanvender
Som Serviceanvender arbejder du med Anvendersystemer (fx LPS-, EOJ- eller EPJ-systemer) fx som projektleder eller som fagansvarlig for en konkret opgave. Denne side er relevant, når du vil forstå services på NSP, hvilket anvendelsespotentiale platformen har eller hvis du brug for få et overblik over de aftaler der allerede er indgået mellem din organisation og Sundhedsdatastyrelsen.
Serviceejer
Er opdragsgiver og overordnet ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af en eller flere services som udstilles på/via NSP.
Serviceleverandør

En leverandør der udvikler og tilbyder en eller flere services via NSP-platormen.

SKRSStamdata Kopi Register Service 
SKSSundhedsvæsenets Klassifications System 
SLAService Level AgreementSLA benyttes i stedet for Service Mål, eller en aftale om overholdelse af et bestemt servicemål.
SOSI-GW GatewayNational infrastrukturkomponent, der har to opgaver. For det første at øge sikkerheden ved at agere "pengeskab" for digitale adgangsbilletter udstedt af STS'en, og for det andet at være gateway imellem fagsystemer og de nationale services. 
SORSundhedsvæsenets OrganistationsRegister 
SOR-RSundhedsvæsenets OrganistationsRegister Relationer 
SOSIServiceorienteret SystemintegrationIntegrationsløsning med det formål at anvende integrationsmekanismer i sundhedssektoren baseret på nationale og internationale retningslinier og standarder. 
Splunk  
SRTService Restoration Team 
SSIStatens Serum InstitutSSI som er overordnet organisatorisk enhed for SDS
STSSikker Token ServerNational infrastrukturkomponent, der udsteder digitale adgangsbilletter til sundhedsfaglige personer og systemer. Anvender OCES. I NSP 1.0 er STS'en placeret hos OCES-operatøren, DanID. I 2013 vil den være en integreret del af NSP set-up og placeret hos regioner og Driftsleverandør.
Supportleverandør 
Betegnelse der dækker leverance af Front-end support 
Time 

Er ikke begrænset til en bestemt periode på døgnet

Tredjepartsleverandør En af Kundens samarbejdspartnere som leverer elementer eller produkter som indgår i Kundens Samlede Løsning. Tredjepartsleverandører betragtes i kontrakten som Kundens medarbejdere
Underleverandør En af Leverandørens samarbejdspartnere som leverer elementer som indgår i Kundens Løsning. Underleverandører betragtes i kontrakten som Leverandørens medarbejdere

SDS er leverandør af nationale serviceydelser til Kunde. SDS benytter sig af
Komponentleverandører, Supportleverandør og Driftsleverandør