Anvendersystem

Som Anvendersystem (fx LPS-, EOJ eller EPJ-leverandør) arbejder du for en Serviceanvender (Fx en Region eller en Kommune) med at integrere til en eller flere Services eller Datasamlinger på NSP. Denne side er relevant, når du vil forstå platformen bedre eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med integration til en Service.