Anvendersystem

Som Anvendersystem (fx LPS-, EOJ eller EPJ-leverandør) arbejder du for en Serviceanvender (Fx en Region eller en Kommune) med at integrere til en eller flere Services eller Datasamlinger på NSP. Denne side er relevant, når du vil forstå platformen bedre eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med integration til en Service.

Overblik over NSP services

Få et overblik over hvad de enkelte services kan og få adgang til dokumentationen for den enkelte services.

Basispakker for Services
Stamdataregistre
Sundhedsdataregistre
Forretningsservices
Støtteservices
Testservices
Afprøvningsplatform