Version 1.3 Maj 2020

Introduktion

For at tilgå services på NSP platformen skal der laves en aftale mellem kunden og NSP´en. På denne side vil du kunne hente bestillingsarket og få en vejledning til hvordan arket skal udfyldes.

NSP services er organiseret i en række basispakker, som retter sig mod forskellige anvender organisationstyper. Der er lavet pakker til region/EPJ-leverandører, kommune/EOJ-leverandører, og lægepraksis/LPS-leverandører. Pakkerne kan ses her: Basispakker for Services

Få forklaringer på begreber og forkortelser i ordlisten.


Bestillingsark kan hentes her : Bestilling af service/datasamling på NSP.

Arket underskrives og sendes til SDS gennem oprettelse af supportsag via SDS´s Nationale Servicedesk

1 Ikrafttræden

Såfremt dette er den første bestilling kunden afgiver, træder aftale om produktion i kraft med virkning fra SDS’ godkendelse og kundens efterfølgende accept af vilkår for anvendelse af service, se vilkår: https://www.nspop.dk/display/public/web/Servicedeklaration+for+NSP


Det samlede aftalegrundlag kan efter godkendelse og efter kundens accept af vilkår ses på NSPOP.

2 Vejledning til bestillingsark

Felterne i bestillingstemplate forklares her:

Feltnr.

Aspekt

Vejledning

1

Anfør navn på service

Angiv det navn der ønskes anvendt til servicen. Services kan ses her: Overblik over NSP services.

2

Kunden

Angiv hvem er den juridiske ejer af aftalen og angiv om kunden er offentlig eller privat.

3

Kontaktperson hos kunden

Kunden skal angive en kontaktperson, som kan kontaktes i sager af forretningsmæssig karakter, herunder spørgsmål vedrørende aftaleforholdet. Kontaktpersonen skal have bemyndigelse til at underskrive og afgive bestilling af service på Kundens vegne.

4

Teknisk kontaktperson

Kunden skal derudover angive en teknisk kontaktperson, som kan kontaktes i forbindelse med den praktiske oprettelse af Kunden adgang til service på NSP samt i tilfælde af udeståender af teknisk karakter.