Serviceanvender

Bestillingsark for adgang til eksternt testmiljø

Bestillingsark for adgang til services på NSP

Public-key/Offentlig nøgle

Trust - ledelseserklæring - kommuner

Service aftaler


Service aftaler er den centrale aftale, som en serviceaftager indgår med SDS i forbindelse med at ønske at anvende en service via NSP. Service aftalen er en accept af de vilkår der fremgår af NSPOP.
På NSPOP kan endvidere ses hvilke service anvender har adgang til.

  1. Service aftale findes i to typer 
    1. Alm. Serviceaftale, der dækker direkte adgang og anvendelse af services på NSP - se neden for 
    2. Anvender systemleverandør Serviceaftale, der dækker inddirekte adgang til services gennem eks. LPS udbyder.
  2. Serviceoverblik (adgang kræver login, der fås i.f.m. oprettelse af aftalen med SDS) Aftaledetaljer 
  3. Service vilkår https://www.nspop.dk/display/public/web/Servicedeklaration+for+NSP


En serviceaftager vil altid have service aftalen og adgang til service overblik. Hver service kan have særlige vilkår, for eksempel leverancesikkerhed, krav til sikkerhed eller begrænsninger i anvendelsen.

Service aftalerne kan forekomme i flere led når en anvenderorganisation bruger eksterne systemleverandører som mellemtrin på adgangsvejen til NSP. I det følgende er gengivet de modeller, som SDS anvender i forbindelse med aftale paradigmet for NSP.

Teknisk set er service aftager forbundet med NSP via en NSP gateway. Gateway opbevarer en adgangsbillet, som indeholder CVR for service aftager og som skal bruges hver gang en slutbruger foretager en ny forespørgsel til en service via NSP.


Alm. Serviceaftale, der dækker direkte adgang til NSP (region, kommune m.v. anvender eget certifikat)

Aftaleparadigmet for adgang via direkte gateway er et aftaleforhold mellem SDS og service aftager organisationen. Service aftager er også service anvender og repræsenterer via sit CVR nummer en organisation med en gruppe af slutbrugere.

Denne form gælder som eksempel adgangen for en region til NSP.

Regionen vil have et aftalesæt med Serviceaftale, service overblik samt servicevilkår for de services, regionen ønsker at benytte.


 

Se vilkår for direkte gateway her: NSP Serviceaftale_Serviceaftager_vilkår_1.2.2


Anvender systemleverandør Serviceaftale, der dækker inddirekte adgang til NSP (certifikat fra Læge Praksis Systemleverandør, EOJ Systemleverandør, Apotek Systemleverandør m.v. anvendes)

Aftaleparadigmet for adgang via indirekte gateway  er et aftaleforhold mellem 1) SDS og service aftager organisationen og 2) SDS og anvender organisationen. En Anvender systemleverandør (central leverandør) udgør et ekstra led i forbindelsen mellem NSP og service anvender organisationen eller serviceanvender.

Service aftager er derfor ikke service anvender, men kaldes i denne form anvender systemleverandør. Både service aftager og service anvender repræsenterer via deres CVR nummer en organisation. Gruppen af slutbrugere findes i anvender organisationen.

Denne form gælder som eksempel adgangen for en lægepraksis til NSP.

Administrativt indgår lægepraksis systemleverandører (LPS) en aftale med SDS, som indeholder en række vilkår for lægernes anvendelse af NSP samt en instruks til lægepraksis for adgangskontrol. LPS indestår dermed for at der i LPS-leverandørens servicevilkår optages bestemmelser, der på tydelig vis forpligter LPS kunderne i en række forhold.

LPS leverandøren indgår desuden aftale om egen adgang til NSP for både basis services samt en række forretnings- og dataservices.

Lægehuset indgår IKKE aftale med SDS. De enkelte lægehuse og læger indestår for en korrekt anvendelse af NSP via deres lokale kundeaftaler med LPS. Anvender organisationen (lægehuse) tager via kundeaftale med LPS lokalt ansvar for slutbrugerens anvendelse af services samt bruger- og rettighedsstyring i forhold til anvendelse.

Se  vilkår for Anvendersystemleverandør her: Anvendersystemleverandør Servicevilkår

  • No labels