Hvis du har behov for at melde fejl på forretningsservice gældende for både test og produktionssystemer: 

Hvis du har behov for at få hjælp eller yderligere information om forretningsservice:

Hvis du har behov for at oprette Testborgere og/eller Testautorisationer:

Hvis du har behov for at få oprettet en bruger:

Hvis du har behov for at få nedlagt en bruger:

Hvis du har behov for Billetomveksling:

Hvem kan henvende sig i Servicedesken?

Servicedesken tager imod henvendelser fra leverandører, it-supportfunktioner i regionerne m.v.

For at sikre hurtigst mulig afhjælpning af problemer er nedenfor angivet de afklaringer leverandører og it-supportfunktioner skal have afklaret inden henvendelse til Servicedesken.

Ved fejl skal du afklare nedenstående før du henvender dig til Servicedesken

 1. Har egen supportfunktion visiteret sagen?
 2. Er det udelukket, at der er lokale problemer med strøm, LAN, etc.?
 3. Hvis der kaldes via et EPJ (Elektronisk Patientjournal), EOJ (Elektronisk Omsorgsjournal eller LPS (Lægepraksis) system, har EPJ/EOJ/LPS leverandøren været inddraget og har visiteret fejlen?

Hvis der fortsat er behov for support, skal følgende oplyses til Servicedesken

 1. Uddybende beskrivelse af fejlsituation
 2. Kontaktperson, tlf., e-mail
 3. Hvem der i kundens egen supportfunktion har visiteret sagen
 4. Resultat af undersøgelse for lokale forhold, strøm, LAN, etc.
 5. Teknisk kontaktperson (navn, e-mail, telefon, træffetider)
 6. Applikationsnavn, Installationsadresse / lokation
 7. Kontaktperson hos EPJ/LPS leverandør, hvis denne har været involveret
 8. Hvis der er specielle forhold omkring adgang og kontaktpersoner, skal dette oplyses

Kontakt

SDS´s Nationale Servicedesk på +45 33143900

Service Niveau

Servicemål for NSP og services

 • No labels