Her er en liste over nogle typiske spørgsmål og svar vedrørende SDS´s fælles testmiljøer.

Kom godt i gang

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

Kom godt i gang

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge testmiljøerne?

Der er en overordnet aktivitetsliste på NSPs hjemmeside, der hjælper med at få etableret et godt udgangspunkt for både aftale, teknik og organisation (under overskriften ”Tilslutningsguide” i linket nedenfor:

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=8915610

Som støtte i tilslutningen er der i tilslutningsguiden placeret en ”tjekliste” som Appendiks A, hvor man kan danne sig et overblik over de væsentligste punkter i tilslutningsforløbet.

Når aftalen er på plads, modtager du en mail med et endpoint til de fælles testmiljøer. De kan derudover findes her:

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=4839407

Der er ikke udarbejdet specifik servicedokumentation for testmiljøerne, idet målet med testmiljøerne er at være produktionslignende, og der henvises derfor til dokumentationen for produktionsmiljøet (samt fra eventuelle projekter ved test af services eller snitfladeversioner, der endnu ikke er i produktion).

Kom godt i gang

Hvordan får jeg hul igennem til FMK?

Det er en forudsætning at der er en aftale på plads med SDS om brug af testmiljøerne. Endvidere skal der være bestilt og oprettet stamdata, og der skal være oprettet mindst ét testcertifikat for en sundhedsfaglig bruger med cpr-nummer og autorisationsID, der findes i testmiljøerne.

Der er udarbejdet en kort vejledning, der – givet ovenstående er på plads – anviser hvordan FMK tages i brug. Vejledningen inkluderer de nødvendige endpoints til FMK i testmiljøerne:

https://www.nspop.dk/display/web/NSP+Service%3A+FMK+adgang

NB! I linket ovenfor er det beskrevet, at anvendelse af FMK's testmiljø Admin-konsol forudsætter et whitelistet testcertifikat. Der skal foretages en whitelisting af det CPRnummer og CVRnummer som certifikatet er oprettet med. Der sendes en webformular til National ServiceDesk, der sørger for at whitelistingen foretages.

Kom godt i gang

Hvordan opretter jeg testcertifikater?

Her er en vejledning til testcertifikater:

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=8915610

Kom godt i gang

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge de enkelte services i testmiljøerne?

I aftalen med NSP om brug af testmiljøerne angives hvilke services der ønskes adgang til. Endpoints til de specifikke services i testmiljøerne kan rekvireres hos NSP support. Der findes endvidere en oversigt over udvalgte endpoints her:

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=4839407

Hvis ikke I har udfyldt aftalen allerede kan den findes her:

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=3672761

Adgang til datasamlinger (NSP stamdata) forudsætter whitelisting. Denne kan i.f.m. test fås i samme sagsgang, ved at udfylde ovenstående anmodning.

I.f.m. adgang til produktionsdata eller adgang til datasamlinger for testområdet kan anmodning rettes til NSP området gennem denne blanket: Bestillingsark for stamdataregistre

Kom godt i gang

Jeg er helt nybegynder i sundheds-it, og jeg vil gerne vide mere om det hele - hvor starter jeg?

Der er mange begreber og standarder i spil, og det kræver tid og indsats at få det samlede overblik.
Start med at læse denne beskrivelse på NSPOP: https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=12226170

Der er endvidere en række krav til sikkerhed, autentifikation, identitet og autorisation der skal opfyldes, og man har valgt så vidt muligt at anvende og profilere internationale standarder for at overholde disse krav. Brugen af NSP er bygget op over det princip, at al kommunikation er webservicebaseret (følger DGWS 1.0.1), og der anvendes digital signatur (OCES) som fundament for identitet og autentifikation af både personer og it-systemer.

Det forudsættes at man har et overordnet kendskab til begreberne fra Den Gode Web Service (DGWS), samt certifikat begreber, f.eks. MOCES, VOCES og FOCES. Desuden anbefales man at bruge et af de tilbudte Seal biblioteker til henholdvsvis Java og .NET for at udstede ID-kort og kald af DGWS services.

For at anvende DGWS services bruger man et ID-kort, og typisk vil man skulle have det udstedt fra en STS (se single-signon i DGWS). Dertil bruger man Seal.Java eller Seal.NET, og dokumentation til Seal.Java ("The SOSI Library
Programmer's Guide") indeholder brugbare praktiske eksempler på anvendelser. Seal.NET dokumentationen er mindre omfattende, så det er en fordel at have kendskab til Seal.Java dokumentationen.

Her er en række begreber og standarder, samt links til vejledninger m.v. Generelt kan det anbefales at søge på nspop.dk efter information, samt på digitaliser.dk:

Kom godt i gang

Hvad betyder alle forkortelserne I bruger over det hele???

På NSP hjemmeside ses en oversigt over både begreber og forkortelser:

https://www.nspop.dk/display/web/Ordliste

Kom godt i gang

NSPs hjemmeside,http://www.nspop.dk, virker halvfærdig og jeg kan ikke finde svar på mine spørgsmål - hvad gør jeg forkert?

Der foregår løbende en udbygning af hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål vedr. testmiljøerne er der et omfattende dokumentationsmateriale om testmiljøerne, sammenhængende testdata og de andre aspekter vedr. ibrugtagning og anvendelse af miljøerne. I nærværende FAQ er der linket "dybt" ind på nspop.dk og til andre kilder til information, og det anbefales kraftigt at kigge FAQ'en igennem, idet der her er opsamlet svar på de oftest stillede spørgsmål. Det anbefales endvidere at gøre brug af søgefunktionen på nspop.dk (øverste højre hjørne på alle sider).

Kom godt i gang

Hvordan bruger jeg Dump/Restore?

Sundhedsdatastyrelsen har et webbaseret værktøj kaldet Testuniverset, der "pakker" det bøvlede/tekniske i Dump/Restore ind.

Testuniverset erstatter den tidligere dump/restore klient, som kunne foretage dump/restore til lokale filer med fil-endelsen .dump.

Testuniverset kan tilgås her: https://tu.fmk.netic.dk/


Der skal logges på med brugernavn/password, som er det samme som anvendes til DTG. Information om dette, herunder hvordan man oprettes som bruger, findes her: Dynamisk Testdata Generator (DTG).


Værktøjet rummer et menupunkt, som åbner en vejledning, der forklarer de forskellige operationer, der kan foretages. Denne vil være god at læse - også for dem, der kender det gamle værktøj.

Eksplicit for FMK er der en række relevante informationer samlet sammen her, herunder endpointet til Dump/Restore, hvis man selv ønsker at lave en testdataklient:

FMK overblik på nspop.dk

Kom godt i gang

Hvordan kalder jeg FIBS? (Fødselsindberetningsservicen på NSP)

FIBS er dokumenteret på NSP hjemmeside:

FIBS servicedokumentation

For bedre at forstå testklienten er det en fordel at have overblik over de forskellige use cases beskrevet i "How-To (Tutorials)" afsnittet i Seal.Java dokumentationen (SEAL.JAVA).

For at kalde FIBS har man brug for et STS signeret ID-kort, hvilket betyder at man som FIBS testklienten

 1. skaber et ID-kort
 2. signerer med eget VOCES/FOCES/MOCES certifikat
 3. sender til STS, som validerer og signerer ID-kort
 4. bygger FIBS request og anvender det STS signerede ID-kort

Kom godt i gang

Jeg skal bruge service "X" - hvor finder jeg de nødvendige tekniske og praktiske informationer?

På nspop.dk er der samlet informationer om de forskellige services, der udbydes på NSP. Brug søgefunktionen i øverste højre hjørne af nspop.dk for at finde den relevante service, hvis ikke du nemt kan klikke dig frem til den på anden vis.

Bemærk: Der er stadig enkelte "huller" i dokumentationen, og det er en igangværende proces af fylde disse huller ud.

Kom godt igang Hvordan kommer jeg igang med at bruge datasamlinger på NSP?Du skal anmode om at blive whitelistet til datasamlingerne - se evt. under 

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge de enkelte services i testmiljøerne?

Dokumentationen findes her:

I dokumentationen findes der en guide til anvendere. Her kan du også søge efter seneste version samt se kode på Inventory - sdm-v_3_5_3, (indeholder alle registerservices).

Kom godt i gang Dokumentationen er alt for overordnet, hvor finder jeg noget mere anvendelig dokumentation?

NSP operatørens hjemmeside er opdelt i flere sektioner, og den tekniske dokumentation (med xml-eksempler, endpoints, WSDL, XDS-filer m.m.) ligger her.

Der er mindst tre forskellige måder at fremsøge den tekniske dokumentation - men kun én udgave af dokumentationen, så valget af metode er temperamentsafhængigt, resultatet bliver det samme.

Kom godt i gangJeg skal teste SCES - hvor finder jeg beskrivelse af forskel ml. PEM og SCES data?

Du kan finde kort beskrivelse af forskellen mellem PEM og CPR enkeltopslag her: Registeropslag på NSP
Der henvises til yderligere anvender dokumentation for SCES i  anvenderguiden for kopiregisterservicen afsnit 5. Guiden ligger her: Anvendelse af Kopiregisterservice (SKRS) 

Kom godt I gang 

 Hvordan kommer jeg I gang med at bruge

National Adviseringsservice (NAS)?

Du skal anmode om at blive whitelistet til NAS til både test og produktion ved at sende en supportsag via www.nspop.dk. NSP supporten sørger for at whitelistningen foretages og giver dig besked, når det er foretaget.

Dokumentationen findes her https://www.nspop.dk/display/public/web/National+Adviseringsservice+%28NAS%29+-+Leverancebeskrivelse

Alle NAS entities er forbeholdt dem, der har oprettet dem. Dette er  fastholdt i owner_id, som en sammensætning af cvr og itSystemName fra   id-kortet (simpel string concatenation). Så hvis der kommer et andet CVR   nummer eller anden itSystemName, så vil requestet fejle.  

Kom godt I gangKom godt igang guide om test miljøer"Kom Godt i Gang Guide" giver en overordnet introduktion til de test miljøer som er tilgængelige på den Nationale Service Platform. Guiden henvender sig til it-faglige personer som skal til eller er i gang med at udvikle systemer, der skal køre på platformen. Guiden kan findes her: Test miljøer.


Testdata

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

TestdataHvordan skelner jeg mellem testklinikere, testpatienter og testborgere?Testmiljøerne er som den virkelige verden; alle testborgere findes i test-cprregistret, og alle testklinikere i test-autorisationsregistret. Alle er borgere, men ikke alle er klinikere eller patienter.

Testdata

Hvordan får jeg flere testpatienter?

Der er en form på NSPs hjemmeside, hvor man kan bestille testpatienter (klik på den grønne knap med teksten "Oprettelse af Test Stamdata"): https://www.nspop.dk/display/resources/Oprettelse+af+Test+Stamdata

Bemærk at denne service ikke koster noget at anvende. Bemærk endvidere at formatet for bestillingen er dokumenteret i svaret til næste spørgsmål, herunder angivelse af om testpatienter skal oprettes med kliniske data i de tilhørende nationale services (pt. FMK).

Testdata

Hvor meget kan jeg bestemme over testdata, f.eks. navne på patienter og den slags?

På NSPs hjemmeside ses en oversigt over de parametre, der kan angives:

https://www.nspop.dk/display/web/Testdata#Testdata-BestillingafTestborgerogTestautorisationer

På sigt er det intentionen at udvide mængden af felter, du som dataejer kan angive i en bestilling.

Testdata

Hvordan får jeg oprettet testklinikere, f.eks. læger og sygeplejersker?

Opgaven består af følgende trin, der er beskrevet i detaljer længere nede:

 • 1 Bestil stamdata hos NSP support
 • 2 Opret identiteter hos OCES-operatøren
 • 3 Opret testcertifikater hos OCES-operatøren

1: Bestil:

Da data i testmiljøerne skal være sammenhængende, skal stamdata først bestilles hos NSP support:

https://www.nspop.dk/display/resources/Oprettelse+af+Test+Stamdata

Bemærk at klinikere også skal oprettes som borgere, så det matcher den virkelige verden, hvor en kliniker også findes i CPR-registret.


2 og 3: Opret identititer og testcertifikater

Klinikeres adgang til testmiljøerne er (som i produktionsmiljøet) betinget af brugen af digital signatur, og der skal derfor også oprettes testcertifikater for klinikerne. Dette gøres i OCES-operatørens testmiljø, og der er udarbejdet en vejledning til hvordan man gør (nederst på siden der linkes til nedenfor, ## overskrift ”Testcertifikater”):

https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=8915610

Bemærk at oplysningerne, der angives i testcertifikaterne, bør stemme overens med data i testmiljøerne. Bemærk endvidere, at det er muligt at scripte sig ud af opgaven hvis der skal oprettes store mængder testcertifikater, idet den form, der anvendes til oprettelse af identiteter i OCES-operatørens testmiljø, blot er en helt almindelig POST-form.

NB! Der er formatteringsregler for autorisationsnumre hvilket har betydning for dit valg af test-autorisationer, idet den eneste gyldige vokal der kan anvendes i autorisationsnumre er "Y". Ud over dette, må autorisationsnumre kun indeholde konsonanter og tal.

Testdata

Hvordan opretter jeg en sygehuslæge eller en privatpraktiserende læge?

Der er ikke en eksplicit måde at angive dette på, idet denne information er afledt. I praksis styres ”typen” af læge ved om der angives et ydernummer i bestillingen.

Der er tre muligheder:

 • Ydernummer angivet: Det er en privatpraktiserende læge, hvor du har bestemt hvilket ydernummer lægen skal have
 • Ydernummer = ∗: Det er en privatpraktiserende læge, hvor testdatascriptet udvælger et tilfældigt ydernummer i testyderregistret for dig
 • Ydernummer ikke angivet: Det er en sygehuslæge

Bemærk at ydernummeret skal eksistere i testyderregistret, hvis du angiver det eksplicit.


TestdataHvordan opretter jeg et ydernummer? Der kan ikke oprettes konkrete ydernumre.

Testdata

Hvem har "ejerskab" på SOR/SKS koder - hvordan ved jeg hvilke koder jeg kan bruge uden at genere andre?

Testmiljøerne anvender produktionsdata for SKS- og SOR-registrene, så du kan referere til "rigtige" SKS- og SOR-koder. Der er pt. ikke planer om at indføre "testdata ejerskab" for disse registre, så du har frie hænder til at pege på de koder, du mener tjener dit formål bedst.

Testdata

Hvordan får jeg fat i patienter af forskellig ”type”, f.eks. diabetespatienter, kronikere, cancer, osv.?

Som en del af konceptet omkring sammenhængende testdata genereres der automatisk data, der dels hænger pænt sammen, dels har klinisk meningsgivende data i f.eks. FMK. Ønskes der (kliniske) testdata til specifikke formål, er det op til anvenderne selv at opbygge ”gode” testdatasæt, f.eks. gennem brug af egne testinstallationer (EPJ, EOJ, LSP, osv).

Det er intentionen med testmiljøerne, at man som anvender af miljøet vidensdeler internt, og orienterer andre anvendere om ”gode” patienter man har udarbejdet, og som andre kan kopiere til eget brug (gennem Dump/Restore snitfladen).

Testdata

I de ”gamle” testmiljøer hed vores testklinikere ”XX Læge 1”, ”XX Læge 2”, osv, men i de nye hedder de noget mere almindeligt – hvorfor?

Testdatascriptet tager nogle få parametre som input, og data derudover genereres automatisk. Fornavn, efternavn, vejnavn m.v. hentes fra en opslagstabel, hvor der er et antal af hver type ("Kasper", "Michael", "Abdul", "Leif", osv osv), og scriptet udvælger tilfældigt fra denne tabel, så der opstår testdata, der ser "pæne" ud. I den nuværende version af scriptet er det kun muligt at konfigurere få parametre - på længere sigt håber vi på at udvide det, så man får mere indflydelse og kan konstruere målrettede testdata, f.eks. borgere hvor der indgår specialtegn (danske bogstaver, umlaut, osv) i deres navne, postnummer, osv osv.

Konfigurationsparametrene er dokumenteret her:

https://www.nspop.dk/display/web/Testdata#Testdata-BestillingafTestborgerogTestautorisationer

Testdata

Hvilke autorisationstyper kan jeg vælge imellem når jeg opretter testklinikere?

Den komplette liste (“klassifikation”) kan hentes på sst.dk som en xml-fil:

http://autregwebservice.sst.dk/autregservice.asmx/GetAllProfessionGroups

Listen over autorisationstyper, som FMK forholder sig til, kan ses i snitfladebeskrivelsen for FMK. Her er et link til dokumentationen for FMK version 1.2.6 (se side 19 for FMK's egen beskrivelse af roller og rettigheder):

http://digitaliser.dk/resource/2388971

Testdata

Hvordan finder jeg ud af hvad mine testborgere og testklinikere hedder i testmiljøerne? (fornavn, efternavn m.v.)

Disse informationer er tilgængelige gennem SDM (stamdatamodulet) på NSP, samt CPR-enkeltopslagsservicen. Hvis I ikke benytter nogle af disse services i jeres systemer er det pt. nødvendigt at kontakte den nationale servicedesk med en forespørgsel. Husk i givet fald at angive hvilke testcpr-numre, I ønsker at få udtrukket navneinformationer på.

Når testdata oprettes via den Nationale Servicedesk, returneres også navneoplysninger for de testborgere der oprettes.


Brugere

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

Brugere

Hvordan giver jeg mine brugere adgang til FMK-online i testmiljøerne?

Som i produktionsmiljøet er adgangen til FMK-online baseret på dels digital signatur (M-OCES og test M-OCES), dels på sundhedsfaglig autorisation. Det er derfor nødvendigt at oprette testcertifikater til dine brugere. Testcertifikaterne skal baseres på testCPR-numre, der matcher hvad I har af sammenhængende testdata (herunder at der for de valgte testCPR-numre skal findes autorisationsID'er i testautorisationsregistret).

Læs mere om hvordan man får testdata og testcertifikater i de øvrige spørgsmål.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at etablere egne testmiljøer for at give adgang til FMK-online, dertil kræves alene testcertifikater, der passer ind i de sammenhængende testdata som beskrevet ovenfor.

Brugere

Hvordan giver jeg mine brugere adgang til testmiljøerne?

Først og fremmest skal du have formalia på plads omkring brug af testmiljøerne, og du skal have testpatienter og testklinikere. Dette er beskrevet i svaret til spørgsmålet med ordlyden "Hvordan kommer jeg i gang med at bruge testmiljøerne?" samt en række af de øvrige "Kom godt i gang" spørgsmål.

Dernæst skal du have dit eget testmiljø, der kobler op mod det af de fælles testmiljøer, der passer bedst til dit konkrete formål med dit eget testmiljø. Dine brugere skal have adgang til dit eget testmiljø - hvordan det gøres afhænger af dit setup, og hvordan dine brugere er placeret geografisk og netværksmæssigt. Hvis du er LPS-leverandør eller lignende har dine kunder nok ikke realistiske testLRA-muligheder, og du kan overveje at hjælpe dem på vej ved at oprette testcertifikater til dem.

Bemærk i øvrigt, at adgang til FMK-online sker i en browser og derfor i praksis alene kræver et passende testcertifikat. Se spørgsmålet med ordlyden "Hvordan giver jeg mine brugere adgang til FMK-online i testmiljøerne?" for yderligere information om dette.


Testbrugere og certifikater

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

Testbrugere og certifikater

Hvordan får jeg en lægesekretær eller tilsvarende bruger uden autorisation, som arbejder på vegne af en autoriseret sundhedsfaglig?

Testmiljøerne og produktionsmiljøet er også her identiske i håndteringen af brugere. En person uden sundhedsfaglig autorisation skal eksistere i testcpr-registret, og skal vælges blandt ens "egne" testborgere.

Du skal blot oprette et medarbejdercertifikat for vedkommende, og efterfølgende sørge for at angive i kaldet til FMK hvilken rolle der ønskes, og evt. hvem, der arbejdes på vegne af. Eneste krav er standardkravet om at personen (samt "på-vegne-af personen") skal eksistere i testmiljøet (CPR-registret), og at det skal være et CPR-nummer, der er "ejet" af jer i testmiljøerne.


Håndtering af sekretærer og andre personer uden sundhedsfaglig autorisation er beskrevet  i FMK snitfladebeskrivelsen (kan findes her: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.4:fmk_1.4.4_snitflade. Søg evt. efter ordet "medhjælp" for at finde de relevante afsnit.

Bemærk at "på vegne af" også styres af bemyndigelsesregistret, så man har gennem brug af bemyndigelsesservicen yderligere muligheder for at teste disse emner.

Testbrugere og certifikater

Hvilke uddannelseskoder kan jeg anvende, når jeg bestiller testklinikere?

I testmiljøerne kan der benyttes samme sæt af uddannelseskoder som i produktionsmiljøet. I beskrivelsen af autorisationsregistret (SDM) på NSP er der en liste af gyldige koder med tilhørende navn (afsnit 8, "feltbeskrivelser"):

https://www.nspop.dk/display/web/Udstilling+af+Autorisationsregisteret

Koderne er også angivet under afsnittet om bestilling af testdata

https://www.nspop.dk/display/web/Testdata


FMK

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

FMK

Hvor finder jeg de gældende WSDL'er for de forskellige FMK snitfladeversioner?

På digitaliser.dk - her er der både WSDL og dokumentation for de forskellige snitfladeversioner.

FMK

Hvordan finder jeg en patient i FMK, hvor der ingen data er på patienten (jeg vil gerne teste at mit it-system kan håndtere "tomme" patienter)?

Du kan i bestillingen af sammenhængende testdata angive for en patient, om der skal oprettes kliniske data. Hvis du fravælger dette, har patienten et "tomt" medicinkort.

Efterfølgende kan du kontrollere om kortet fortsat er tomt ved at se på versionsnummeret. Hvis dette er 0 og der ikke returneres løse recepter i svaret på GetMedicineCard , så er der ingen data på patienten.

Hvis versionnummeret er større end 0, så findes der FMK-data på patienten.

FMK ProduktionHvordan bliver vi certificeret til FMK produktion?Der findes en beskrivelse af hvordan en certificering til FMK produktion foregår her:Fælles Medicinkort (FMK) - Leverancebeskrivelse

Endpoints

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

Endpoints

Hvor finder jeg endpoints til FMK's testmiljøer?

FMK har sin egen service-side på nspop.dk, og her er der sammen med megen anden nyttig information også endpoints til testmiljøerne:

https://www.nspop.dk/display/web/NSP+Service%3A+FMK+adgang

Endpoints

Hvor finder jeg endpoints til SOSI-GW og SOSI-DCC?

Sosi-gw på test2 miljøet kan findes her (erstat miljønavn for at ramme et af de andre testmiljøer): http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/sosigw/

Dokumentationen (https://svn.nspop.dk/public/components/sosi-gw/latest/doc/) beskriver hvordan snitflade skal tilgås.

Det bør desuden bemærkes at DCC (afkoblings-komponenten) normalt bruges i sammenhæng med sosi-gw. Denne sikre også at det er den korrekte bagvedliggende service (f.eks. FMK) , der forespørges. DCC kan findes her: http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/decoupling/

Dokumentation for denne findes her: https://svn.nspop.dk/public/components/sosi-dcc/latest/doc/

Endpoints

Hvor finder jeg endpoints til de forskellige operationer på adviseringsservicen?

Her er endpoints til TEST2, adgang i de øvrige miljøer på samme URL, blot erstat test1 med det relevante miljønavn (test2, prodtest, udd). Bemærk at man skal whitelistes hos NSP for at få adgang til de enkelte services, det gælder også i testmiljøerne.

http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/idlist/service

http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/pullpoint/service

http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/pullpointfactory/service

http://test2.ekstern-test.nspop.dk:8080/subscriptionmanager/service


Fejlretning

Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

Fejlretning

Vi har en fejl i produktion med en patient med så komplekse data, at vi ikke kan genskabe fejlsituationen i testmiljøet – kan vi få en kopi af produktionsdata for den patient?

Desværre er dette ikke muligt indenfor rammerne af hvad datatilsynet tillader.

Fejlretning

Vi er blevet bekendt med, at problemerne med at tilgå de 4 testmiljøer er brug af gamle IG certifikater, som valideres op mod et gammelt IG-miljø.


Vi må derfor betegne miljøet som driftsustabilt. Derfor bedes du checke gl. certifikater efter nedenstående information:

Sådan kan du se forskel på certifikater til PP hhv. IG miljøet:

For PP miljøet indeholder certifikatet: Issuer: TRUST2408 Systemtest VIII CA, TRUST2408

For IG miljøer indeholder certifikatet: Issuer: TRUST2408 Systemtest X CA


Hvis der er tale om et IG certifikat, bedes det hurtigst belejligt udskiftet med et PP testcertifikat hos Nets/DanID.


Stamdata på NSP


Kategori

Opgave/spørgsmål

Beskrivelse

CPR-opslag

Flow for skifte af

 • læge 
 • sygesikringsgruppe


Lægeskifte - flow   Der er generelt følgende principper for et lægeskifte:
Lægeskift kan ske på disse måder:

 • På foranledning af regionen ifbm. praksisophør, hvor borgerne får besked om at vælge ny læge
 • Af borgeren selv ved henvendelse til aktuel kommune eller ifbm. flytning. Såfremt borgeren vælger en læge, som er lukket for tilgang, opsættes et advis i CSC’s kommunale system, som først tillader lægevalget at blive gennemført når en kommunal sagsbehandler har været inde over sagen.

Alle lægevalg sker direkte i NOTUS's systemer og vil derfor blive videreformidlet til SDS og CSC’s øvrige datamodtagere straks disse er færdigbehandlede. Men såfremt der skal en kommunal sagsbehandler ind over lægevalget kan der gå op til 14 dage (og i enkelte sager længere tid) før lægeskiftet er faldet på plads og CSC får besked om dette.
Endeligt kan lægevalg ske med en dato ud i fremtiden og der vil først blive informeret om dette når datoen nås.

Når SDS har modtaget data fra Notus systemer, importeres til NSP og umiddelbart herefter udstilles data til anvendere.


Skifte af sikringsgruppe – flow

Skifte af sikringsgruppe følger ovenstående principper og flow for lægeskifte.

CPR skifte

Hvordan håndteres skift af CPR-numre

Når en borger skifter CPR nummer, vil dette fremgå af CPR kopiregisteret på NSP, men skiftet giver i øvrigt ikke automatisk anledning til nogen ændring i de data, der kan hentes om borgeren via NSP. F.eks. bliver de dokumenter, der kan hentes om borgeren via dokumentdelingsservicen ikke opdateret til at reflektere skiftet i CPR nummer. 

For at en sundhedsperson kan hente alle data vedrørende borgeren fra en givet service på NSP, bliver sundhedspersonen derfor nødt til at kalde servicen to gange, dels med borgerens nye CPR nummer og dels med det tidligere (gamle) CPR nummer for borgeren. Det tidligere CPR nummer for en borger kan fremfindes fra historikken i CPR kopiregisteret, hvis det ikke er anvenderen bekendt anden vejs fra.

En borger kan derimod efter skift af sit CPR nummer ikke længere hente sine data, da de identificerer sig elektronisk via et elektronisk certifikat, der kun indeholder det nye CPR nummer.

Der arbejdes i øjeblikket på at finde en bedre løsning for håndtering af skift af CPR nummer

 


MinLog

KategoriOpgave/spørgsmål Beskrivelse
FAQ

Når Sundhed.dk og FMK-Online går over til at vise borgerens MinLog og lægens medhjælpslog fra NSP’ens MinLog service, vil der være en række synlige forskelle i forhold til logninger fra den gamle service. Vi har i denne FAQ samlet svar på spørgsmål, vi tror vil forekomme. Dukker der spørgsmål op, som ikke besvares her, må man oprette en supportsag via Web-formular på nspop.dk, vi vil så opdatere FAQ’en med ofte forekommende spørgsmål.

Personnavne

Hvilke informationer registreres i “På vegne af” kolonnen?

På vegne af kolonnen findes på FMK-Online, men ikke på Sundhed.dk. En læge, sygeplejerske eller en anden med en autorisation kan bemyndige en person til at handle på sine vegne i diverse systemer. Når en medhjælper handler på vegne af en anden, vil medhjælperens navn optræde under “Person”, og den bemyndigendes navn optræde under “På vegne af”. Når en person handler under egen autorisation/tilladelse vil der udelukkende være et navn under “Person”, “På vegne af”-kolonnen vil være tom eller indeholde et “-”.

Personnavne

Hvordan skelner man mellem logning foretaget af personer med samme navn?

Personens autorisationsnummer eller CPR-nummer er systemejeren bekendt. Ved tvivlstilfælde kan den dataansvarlige kontaktes for afklaring (se Fejl og misbrug).

Personnavne

Hvorfor mangler et personnavn?

Nogle organisationer, fx apoteker, logger kun organisationens navn. Ved mistanke om misbrug kan den data ansvarlige kontaktes for afklaring (se Fejl og misbrug). Systemejeren kan slå op, hvilken person, der har tilgået data

Organisationsnavne

Hvorfor mangler organisationen?

Opslaget kan være lavet af en privatperson. Fx en selv, en værge eller en forældre til et barn under 15 år. Personens navn vil fremgå og organisations-kolonnen vil enten være tom eller indeholde et “NULL”.
For logninger foretaget af en sundhedsfaglig bør der altid være en organisation, hvis organisationen mangler, kan den data ansvarlige kontaktes for afklaring (se Fejl og misbrug), og systemejeren kan slå op, hvilken organisation, der har autentificeret brugeren. 

Organisationsnavne

Kan det passe at organisationen er misvisende?

Når en sundhedsfaglig fx på et hospital tilgår et system på en afdeling vedkommende er tilkaldt til, kan afdelingens computere være sat op til at bruge den afdelings navn, selvom den tilkaldte har hjemme på en anden afdeling.

Brugere skal i nogle tilfælde selv angive organisationen, hvorfor der kan forekomme fejl-indtastninger. Personen vil dog altid kunne identificeres ved hjælp af sit navn, der tages fra login-identifikationen, og i tvivlstilfælde yderligere af systemejeren ud fra logning af autorisationsnummer eller CPR-nummer.

Ved tvivlstilfælde kan den data ansvarlige kontaktes for afklaring (se Fejl og misbrug).

 MedicinprofilenEr tidspunktet korrekt?

Tidspunktet på logninger fra Medicinprofilen kan være en time forskudt.

Hændelsen der udløser logningen, kan være foretaget 1 time før det tidspunkt der er angivet i MinLog. 

Opslag af privatpersonerHvorfor bliver der logget privatpersoners egne opslag?

På sigt skal det være muligt at se logninger fra de opslag, man selv har foretaget.

Dette er muligt når man foretager opslag via FKM-online, men ikke via sundhed.dk.

Fejl og misbrug

Hvad gør borgeren, hvis der er en fejl i loggen eller ved mistanke om misbrug?

For fejl i data se: https://www.sundhed.dk/service/hjaelp/hjaelp-borger/faq-borger/sporgesmaal-til-egne-data/

Finder du i MinLog på sundhed.dk opslag i dit medicinkort, som du mener er uberettigede, bedes du venligst rette henvendelse til den dataansvarlige part for

 • Fælles Medicinkort (FMK): National Sundheds-IT
 • Vaccinationsregistret (DDV): Seruminstituttet
 • Tilskudsansøgningsservices (TAS) og det Centrale tilskudsregister (CTR): Lægemiddelstyrelsen
 • Medicinprofilen (indtil vi får det lukket): Sundhedsdatastyrelsen
 • Alle kontaktes på tlf. 32 68 39 00 eller e-mail: servicedesk@ssi.dk

Grupperede logninger

Generelt

Nogle logninger er blevet grupperet for større overskuelighed ved opslag i loggen. Grupperingen virker således, at hvis der inden for samme tidsenhed er flere opslag, der tilhører samme gruppe er det kun den første logning, som sendes videre til Min Log. Grupperingen bevirker, at der vil være betydeligt færre logninger i borgerens log. Det er foreslået at grupperingen er tilgængelig for borgeren, der er planlagt en mekanisme til dette i næste version af Min Log. Hvis der kommer mange henvendelser angående grupperinger kan information om gruppering vises på hhv Sundhed.dk og FMK-Online, men der er ingen konkrete planer for at informere om grupperingen.


Fælles Medicinkort: (FMKOpslag på medicinoplysninger”-gruppen omfatter:

 
 • Hent lægemiddelordination
  • Ny hent lægemiddelordination
  • Hent lægemiddelordinationversioner
  • Hent medicinkort
  • Ny hent medicinkort
  • Hent medicinkortversion
  • Hent medicinkortversioner
  • Hent medicinkort i PDF
  • Hent receptordination
  • Ny hent receptordination
  • Hent tilknyttede receptordinationer
  • Hent løse receptordinationer
  • Hent apoteksudleveringer på slettede recepter
  • Hent lægemiddelordinations historik
  • Hent ordinationer adresseret til lokationsnummer
  • Hent receptordinationer ud fra CPR-nummer
  • Hent receptordinationer ud fra recept-ID
  • Hent ordinationsdetaljer ud fra ordinations-ID
  • Søg seponerede lægemiddelordinationer
  • Søg effektueringer

 Opslag på patientdata” grupperingen omfatter 
  • Hent auditlog

 Opret/rediger medicinoplysninger” grupperingen omfatter 
  • Pausering af lægemiddelordination
  • Sæt markering for medicingennemgang
  • Suspendering af medicinkort
  • Frigiv medicinkort
  • Fjern markering for medicingennemgang
  • Opdatering af medicinkort
  • Ophæv pausering af lægemiddelordination
  • Opret lægemiddelordination
  • Opdater lægemiddelordination
  • Seponer lægemiddelordination
  • Afseponer lægemiddelordination
  • Gensuspender
  • Ugyldiggør medicinkort
  • Ugyldiggør ordination
  • Sæt ordination afsluttet
  • Hent detaljerede receptordinationer ud fra CPR-nummer

“Opret/rediger receptbestillinger” grupperingen omfatter

  • Opret effektuering
  • Slet effektuering

Opslag på privatmarkerede data”-gruppen omfatter
  • Opslag på privatmarkering: Samtykke
  • Opslag på privatmarkering: Værdispring
  • Opdater samtykke/værdispring
  • Hent samtykke/værdispring 

Opret/rediger recept”-gruppen omfatter
  • Opret/ophæv tilknytning af receptord.
  • Opret receptordination; Opret/rediger recept
  • Opret recept til praksis
  • Marker recept ordination ikke aktuel
  • Afmarker recept ordination ikke aktuel
  • Annuller recept

Ekspedering af recept”-gruppen omfatter
  • Foretag ekspedition
  • Kvitter for modtagelse
  • Opret recept og foretag ekspedition
  • Fjern status under behandling
  • Tilbagefør udlevering
  • Anmod om at frigive ordination
  • Sæt status for frigiv ordination 

Opslag på receptbestillinger”-gruppen omfatter:

  • Bestil effektuering
  • Hent bestillinger
  • Hent bestillingsoversigt 

Opret/rediger receptbestillinger”-gruppen omfatter:

  • Annuller bestillinger

“Opslag på patientdata”-gruppen omfatter:

  • Hent patienttilknytning
  • Hent patienttilknytning med datoer
  • Hent patientregistrering
  • Avanceret søgning på person 

“Opret/rediger patientdata”-gruppen omfatter:

  • Opret patienttilknytning
  • Fjern patienttilknytning
  • Opret patientregistrering
  • Fjern patientregistrering 

Administratoropslag”-gruppen omfatter:
  • Hent medicinkort
  • Hent lægemiddelordination
  • Hent lægemiddelordinationer
  • Hent person
  • Hent personnavn
  • Søg lægemiddelordinationer
  • Søg antal lægemiddelordinationer
  • Søg effektueringer
  • Søg antal effektueringer
  • Hent effektuering
  • Hent effektueringer
  • Hent tilknyttede receptordinationer
  • Hent løse receptordinationer
  • Hent autorisationsnummer
  • Søg hændelser
  • Søg antal hændelser
  • Hent lægemiddelversioner
  • Hent medicinkortversioner
  • Hent alle adm brugere
  • Slet adm bruger
  • Tilføj adm bruger
  • Hent lægens medhjælpere
  • Hent lægens navn
  • Hent auditlog
  • Hent bruger login
  • Hent patienttilknytning
  • Hent patienttilknytning med datoer
  • Hent samtykke/værdispring
  • Hent medicinkortversion 

 • Administrative ændringer”-gruppen omfatter:
  • Invalider medicinkort
  • Frigiv medicinkort
  • Invalider ordination
  • Invalider effektuering
  • Send et xml request fra admin brugergrænsefladen
  • Opret patienttilknytning
  • Opdatering af medicinkort
  • Opret lægemiddelordination
  • Opret effektuering 

 

Tilskudsansøgningsservicen (TAS)

Hent tilskudsoplysninger”-gruppen omfatter:

  • Vis tilskudsansøgninger
  • Hent information om eksisterende tilskudsansøgninger
  • Vis detaljer for tilskudsansøgning
  • Vis bilag for tilskudsansøgning 

“Indsend yderligere oplysninger”-gruppen omfatter
  • Indsend yderligere oplysninger for tilskudsansøgning

Indsend tilskudsansøgning”-gruppen omfatter:
  • Indsend tilskudsansøgning

Vaccinationsregistret (DDV)

“Opret/rediger anbefalede vaccinationer”-gruppen omfatter:

  • Opret anbefalede vaccinationer
  • Opret eksplicit forløbsfravalg

Opret/rediger vaccinationer”-gruppen omfatter:
  • Opret vaccination
  • Slet anbefalet vaccination
  • Slet vaccination
  • Effektuer anbefalet vaccination
  • Opdater vaccination

Opret/rediger anbefalede vaccinationer”-gruppen omfatter:

 • Slet vaccinationsforløbstilknytning
  • Slet eksplicit fravalg af vaccinationsforløb
  • Opdater anbefalet vaccination

“Opslag på vaccinationer”-gruppen omfatter:

  • Hent vaccinationer
  • Udskrift af vaccinationer
  • Hent vaccination med historik

"Opslag på anbefalede vaccinationer”-gruppen omfatter:

  • Hent anbefalede vaccinationer
  • Hent valgte og eksplicit fravalgte vaccinationsforløb
  • Hent eksplicit fravalgte vaccinationsforløb

Administratoropslag”-gruppen omfatter:
  • Hent anbefalede vaccinationer
  • Hent vaccinationer

“Opslag på privatmarkerede data”-gruppen omfatter:

  • Privatmarkerede vaccinationer vist med patientsamtykke  
  • Privatmarkerede vaccinationer vist pga. værdispringsregel 

 Medicinprofilen  

 Der foretages ingen grupperinger i logningerne fra Medicinprofilen. Alle logninger vises i MinLog.

Centralt Tilskuds Register (CTR)

Der foretages ingen grupperinger i logningerne fra Centralt Tilskuds Register. Alle logninger vises i MinLog. Det drejer sig om følgende hændelser:

 • Statusforespørgsel
 • Transaktionsindberetning
 • Hent transaktionsliste
 • Indberet bevillinger
 • Indberet patientoplysninger
 • Hent fiktivt CPR-nummer
 • Skift CPR-nummer
 • Skift adgangskode
 • LMS-indberetning