Kort introduktion til service
Adgangen til FMK kan ske via sundhedsdatanettet eller via den Nationale Service Platform (NSP) som har både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikreres således gennem et robust driftsmiljø.
  
Adgangen forudsætter et af Medcom godkendt Læge Praksis System eller et af FMK godkendt Medicinmodul/EPJ system.
  
Adgangen til FMK sikres gennem anvendelse af godkendte certifikater (Medarbejdercertifikater og NemID Erhverv). Enkelte services, hvor identifikationen af personen bag kaldet til servicen ikke er påkrævet, er sikret med virksomheds- og funktionscertifikat
  
Gennem en valideringsproces i Secure Tolken Server (STS) gives sikker adgang til at hente og til at ajourføre den enkelte borgers medicinkort.
  
I hele kommunikationsprocessen anvendes Den Gode Web Service (DGWS). 

Ydeligere information om FMK, POR, EO og andre snitflader nævnt på denne side, se https://wiki.fmk-teknik.dk/
  
Komponent og versioner

Produktionsmiljøet

FMK kan tilgås gennem flere forskellige kanaler. Alle kanaler kræver sundhedsdatanettet aftaler. Dette er et forsøg på at beskrive de forskellige kanaler, men ud over den direkte adgang er disse kanaler ikke er en del af FMK programmet og ændrer sig ofte, så det er en god ide at konsultere dokumentationen på NSPOP.dk.

BEMÆRK: Den direkte adgang til de enkelte services er under udfasning. Man bør i stedet anvende en af de nedenstående NSP adgange, der giver adgang til alle services. 

DGWS adgang gennem de decentrale NSP'er er forbeholdt regionerne og beskrives ikke her.

DGWS adgang til FMK, POR og EO gennem den central NSP's Viderestillingsservice. Anvendes af andre systemer incl. LPS systemer: https://cnsp.nsp.dsdn.dk:8443/decoupling

Direkte DGWS adgange kan stadig anvendes men er under udfasning og bør ikke benyttes

Direkte DGWS adgang til FMK: https://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/MedicineCard

Direkte DGWS adgang til Registrering af patienttilknytning: https://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/PatientOrganisationRelation

Direkte DGWS adgang til Receptfornyelse og genbestilling: https://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/EffectuationOrdering

OIO-IDWS adgang for borgere (IDWS-XUA understøttes ikke). IDWS kan IKKE gå gennem NSP'en men skal gå direkte til de enkelte services

IDWS adgang til FMK: https://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/idws/MedicineCardIdwsEndpoint

IDWS adgang til POR: https://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/idws/PatientOrganisationRelationIdwsEndpoint 

IDWS adgang til EO: https://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/idws/EffectuationOrderingIdwsEndpoint 

FMK-Online adgang

https://fmk-online.dk/fmk, adgang til FMK-Online via sikker browseropstart https://fmk-online.dk/fmk/sbologin, med angivelse af SAML Token Audience https://saml.fmk.staging.fmk-online.dk

Apoteksnitfladen

Adgang til apoteksnitfladen (fra Receptserveren): http://receptmodul-pem-trafik-prod.netic.dsdn.dk:8888/apoteksnitflade (servicenummer 1226 på Sundhedsdatanettet).

Testmiljøer

Til brug for aftestningen af jeres integration til FMK stiller SDS en række testmiljøer til rådighed. I det følgende findes specifikke FMK oplysninger til SDS testmiljøerne så som adgangen til serverne via SOAP- og webklient. Det forventes, at brugeren allerede har læst Tilslutningsguiden, hvor der er en række generelle oplysninger om formål for de enkelte SDS testmiljøer, hvordan testbrugere og -patienter oprettes, hvordan man får certifikater samt generelle forudsætninger for at kunne bruge miljøerne. Dette dokument beskriver dog ikke de nye muligheder for at oprette stamdata gennem DTG - Dynamisk Testdata generator

Adgang til FMK testsystemer

NSP endpoints på testsystemer. Disse endpoints er udstillet på internettet, og i nedenstående URL'er kan test2 erstattes med et af de andre testmiljøer, dvs. "test1", "prodtest" og "uddannelse". Bemærk at NSP'en her ikke følger de fastsatte navnekonventioner for testsystemerne, og anvender "uddannelse", ikke "udd".

Direkte adgange kan stadig anvendes men er under udfasning og bør ikke benyttes

Der er en række URL'er, der kan benyttes i forbindelse med FMK. I det følgende vil URL'erne til "test2" systemet blive angivet. URL'er til "test1", "prodtest" og "udd" miljøerne findes ved at erstatte "test2" med det pågældende miljø.

OIO-IDWS adgang for borgere (IDWS-XUA understøttes ikke). IDWS kan IKKE gå gennem NSP'en men skal gå direkte til de enkelte services

Yderligere adgange til FMK i testsystemer

Det er muligt at anvende dumps på de enkelte snitflader separat. Ligeledes er det muligt at resette enkelte sniflader, hvorimod det kun er muligt at lave et fuldt dump af alle snitflader, via den fælles dump-restore.

Adgang til FMK administrator konsol

På testmiljøerne kan anvendersystemerne tilgå FMK administrationsværktøjer i FMK-Online. Det er dog kun en administrator, som forstår FMK, der kan tilgå disse værktøjer, da man kan ødelægge data for andre brugere. For at få oprettet en administrator er der et par skridt, der skal til.

Det er nødvendigt at whiteliste det test-certifikat, som anvendersystemet ønsker skal være administrator. Dette sker ved at henvende sig til https://www.nspop.dk og oprette en supportsag, om at blive whitelistet på FMK's administrator konsol. I sagen skal der være angivet, hvilket CPR- og CVR-nummer, der er i det pågældende certifikat. Personen bag CPR-nummeret skal på forhånd være oprettet som stamdata på testmiljøerne og oprettet gennem DTG - Dynamisk Testdata generator .

Adgang til FMK testværktøjer

På testmiljøerne kan anvendersystemerne tilgå FMK testværktøjer, som f.eks. Send XML i FMK-Online.

Whitelistning

For at få adgang til FMK kræves der en whitelisting af de enkelte klientsystemer. Formålet er kort fortalt at give specifikke klientsystemer og versioner adgang til de forskellige versioner af FMK's services. Der whitelistes på baggrund af informationen i header-felterne i requests til FMK. På produktionsserveren vil et klientsystem blive whitelistet, når der er gennemført en certificeringstest til en ny version. Til testformål er det muligt at whiteliste via FMK-Online på de forskellige testsystemer. For at få adgang til whitelistningen, skal man anvende samme test-certifikat som anvendes til administrationskonsollen, se ovenfor.

Under "Adgang" vælges "Systemer" og på denne side er det muligt at redigere adgange. % kan anvendes som wildcard på anvendersystemeres versionsnummer, f.eks. til at give samtlige versioner af en system adgang. Der kan ikke bruges wildcard på FMK versioner.

Trustbaseret adgang

Såfremt man ønsker at teste Trustbaseret adgang, kan whitelistningen suppleres med CVR-nummer. Det indtastede CVR-nummer i whitelistningen skal matche CVR-nummeret fra de certifikater, der ønskes anvendt i testen.

For at anvende Trust i produktion skal anvenderen anmode SDS om en Trust-erklæring. Trust-erklæring kan findes her Trust - ledelseserklæring - kommuner.

Dokumentation og support

Sidste nye dokumantation, WSDL mv. findes på https://wiki.fmk-teknik.dk/. Vi opfordrer jer også til at tilmelde jer på http://www.fmk-teknik.dk, som er et forum med information, diskussion og annonceringer af hvad der sker med og omkring FMK. Forumet må ikke anvendes til support-relaterede spørgsmål, som forventes besvaret af FMK- teamet. Disse spørgsmål, incl. fejl og nedbrud, der kan relateres til FMK eller tilhørende systemer skal alle rettes til servicedesken for NSP'en, https://www.nspop.dk

Certificering

Forud for adgang til produktionsmiljøet, skal jeres løsning certificeres. I skal sende en anmodning om certificering, når I er klar med jeres løsning. Certificeringstest kan bestilles ved henvendelse til https://www.nspop.dk. Forud for den eksterne certificering bør I selv gennemgå testen ved at rekvirere de testscenarier, der gennemgåes under testen.Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Releaseplaner findes på siden med Trifork FMK Releaseplan


  • No labels