Etablering af trust-løsning til kommunale brugere uden eget autorisations-id hhv. medhjælp i kommunerne.

I forbindelse med udrulningen af FMK i kommunerne, er det besluttet, at kommunernes adgang til FMK skal kunne bero på den lokale brugeradministration i kommunerne, og at FMK ”truster” eller stoler på den brugerautentifikation, der sker kommunerne

Neden for kan notat der beskriver forudsætningerne for trust downloades. 

I dette notat er der i bilag 1 er vedlagt skabelon til ledelseserklæring for kommunerne, som danner grundlag for en trust-baseret adgang til FMK fra kommunens brugeradministrationssystem. 


Du finder ledelseserklæringen og henvisning til FMK på følgende link: Trustaftale i Kommuner 2015 og FMK Trust

  • No labels