Serviceleverandør

Som Serviceleverandør arbejder du for en Serviceejer (Fx Sundhedsdatastyrelsen) med at udvikle Services eller Datasamlinger, som skal udstilles på/via NSP. Denne side er relevant, når du vil forstå platformen bedre eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med tilslutningsprocessen.

Overblik over NSP services

Få et overblik over hvad de enkelte services kan og få adgang til dokumentationen for den enkelte services.