Serviceleverandør

Som Serviceleverandør arbejder du for en Serviceejer (Fx Sundhedsdatastyrelsen) med at udvikle Services eller Datasamlinger, som skal udstilles på/via NSP. Denne side er relevant, når du vil forstå platformen bedre eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med tilslutningsprocessen.
Overblik over NSP services

Få et overblik over hvad de enkelte services kan og få adgang til dokumentationen for den enkelte services.

Basispakker for Services
Stamdataregistre
Sundhedsdataregistre
Forretningsservices
Støtteservices
Testservices
Afprøvningsplatform