Indledning

NSP´en er et infrastruktur element på sundhedsområdet i Danmark. Og i den forbindelse udstiller den services og data for sundhedspersoner på en sikker, struktureret og understøttet måde.

Service- og dataleverandører der ønsker at benytte NSP infrastrukturen til at tilbyde sine ydelser til brug for sundhedspersoner skal indgå aftaler og sikre leverancer til platformen for at NSP infrastrukturen kan varetage forpligtelser på leverandørernes vejene mod brugerne. Rolle og ansvarsdeling mellem NSP´en og leverandøren af en service skal aftales og vil typisk falder i to hovedområder:

1) En service der udstilles PÅ NSP infrastrukturen

2) En service der kan tilgås VIA NSP infrastrukturen


Aftaler

Her ses nogle af de aftaler der indgås i forhold til NSP infrastrukturen. Grundlæggende er der et aftalesæt mellem brugerne og NSP, et aftalesæt mellem serviceudbyderen og NSP og endelig et sæt mellem NSP og dennes underleverandører.


For en ny service ville der konkret skulle indgås med leverandøren og NSP:

ServicetypeIntern produktaftaleIntern udviklingsaftaleTilslutningsaftale
På NSPJAJANEJ
Via NSPNEJNEJJA


I begge tilfælde skal der mellem brugeren og NSP indgås:

BrugerenServiceaftaleSDN aftale
Kommunal, regional, privatJA - enkeltvis for en service eller som en del af en pakke af servicesJA - samlet for alle services


En overordnet indhold og emneliste for aftalerne ses her:

AftaleIndhold
Intern produktaftale

Leverancer af ajourførte produktbeskrivelser der udstilles på NSPOP

End-point for produktions og testservices

SLA som forretningsservice ønsker at udstille (oppe tider, servicevinduer, kapacitetsbegrænsninger)

Hvem og under hvilke betingelser der må tegnes serviceaftale med brugere

Kontakt personer hos serviceejer for teknisk eller forretningsmæssige afklaringer og fejl

Intern udviklingsatale

Kontakt og mail adresse for udviklingsindmeldinger og fejlanalyser

Ramme aftale for udviklingsomfang og eskaleringsmuligheder ved større omfang

Aftaler om overholdelse af husregler og generel dokumentationskrav for NSP platformen. Se: Leverancer til platformen

Tilslutningsaftale

End-point for produktions og testservices

SLA som forretningsservice udstiller (oppe tider, servicevinduer, kapacitetsbegrænsninger)

Hvem og under hvilke betingelser der må tegnes serviceaftale med brugere

Kontakt personer hos serviceejer for teknisk eller forretningsmæssige afklaringer og fejl

Forventning til servicebeskrivelser, log og anvendelsesudstilling på NSPOP

Serviceaftale

SLA som brugere kan forvente af forretningsservice

Kontakt person hos brugeren hvis der skal aftale servicebegrænsninger eller ændringer

Betingelser for brug af service

Anvender guide for service interne services eller kontaktpunkt til teknisk anvendelse ved viderestillingsservice


Forløb

Et forløb for at opkoble en service vil typisk løbe gennem følgende 5 faser.

1) Er der tale om en service på eller via NSP.

2) Blive enige om grundpræmisserne for aftalerne enten produkt eller tilslutningsaftalen. Se aftaleskabeloner her: Aftaletyper.

3) Sikre leverancerne og test af forbindelserne og services ved brug af fællestestmiljøerne. Se leverance krav her: Leverancer til platformen og materiale på fællestest her: Aftaler: Test.

4) Endelig aftaler.

5) NSP infrastrukturen laver en produktions deployment.


For at hjælp til at gennemfører forløbet kan Operatøren kontaktes: nsp.op@nsi.dk

  • No labels