Indledning

Ved leverancer til NSP platformen skal der altid indgås en aftale og dialog med Operatøren for at sikre de praktiske forhold og driftskonsekvenser af leverancen. Som ramme for samarbejdet er der udarbejdet nogle dokument- og leverancekrav. Overordnet styring af Leveranceforløbet varetagers af Operatøren og styres af en "Operationel Acceptance Test" (OAT) proces.

Overordnet styring af leverancen

Til understøttelse, koordinering og styring imellem Projekt og Operatør under hele leveranceforløbet, er der udarbejdet en proces baseret på en "Operationel Acceptance Tjekliste (OAT)" OAT tjekliste . Det er hensigten at dette Excel-ark holdes opdateret under hele leverance forløbet, og det er med farvekoder markeret, hvem der er ansvarlig for de enkelte emner. Vejledning til anvendelse af Tjeklisten findes i Excel-arket under fanen "vejledning".

Skabelon til udarbejdelse af kravsspecifikation kan downloades her: Kravspecifikation-Designspecifikation.

For en beskrivelse af processen for modtagelse og publicering af komponenter til NSP Platformen se nærmerer: Her

Skabelon til dokumentation af nødvendige integrationer til øvrige systemer findes: Integrationer til øvrige systemer - skabelon.docx

Krav til performancetest og samarbejde herom Leverandør og NSP imellem kan findes: OAT 2.0 Performancetest Krav

Denne side vil løbende tilpasses.

Leverance dokumenter

Disse dokumenter er en ramme og vil løbende ændres for fremtidige leverancer.

NSP projektets rolle er primært at etablerer og driftssikrer leverancen. Det er ikke NSP projektets rolle at kvalitetssikre den forretningsmæssige indbygget funktionalitet kvalitet. Der kan dog være forhold hvor projektejer ønsker et samarbejde på den forretningsmæssige QA og denne aftale skal så etableres.

Eksempel på et leveranceforløb

Alle leveranceforløb er forskellige. Nogle omhandler større komplekse leverancer og andre ændringer til eksisterende NSP komponenter.

Følgende forløb skal derfor tages som et eksempel for nye leverandører som grundlag for en konkret aftale.

AktivitetParter
OAT proces initiering som start på den overordnede styring af LeveranceforløbetOperatør og Projektejer
Aftale om leverancens indhold.SDS og projektejer
Aftale om driftsforhold. Aftalen skal også præciserer de forhold der gør sig gældende for udstilling af leverance til test for kommende brugere. Aftalen skal også præciserer kapacitets eller performance forhold, overvågning, logning og lovgivning.SDS og projektejer
Modtagelse af leverance og leverancekontrol mod de forventede dokumentations og leverancekrav. Leverancen er videst muligt testet og hos leverandøren, herunder afvikling på et NSP ligende driftsmiljø.SDS og projektejer
Etablering af driftsmiljø for fællestest.SDS
Etablering af byg, deploymentreglerSDS
Deployment til test2 (typisk), herunder aftaler for eksterne koblinger.SDS
Testperiode for test2 styret af projektejeren. Tilbageløb og genetablering.Projektejer for test og fejlrettelser, SDS for genetablering.
Etablering af driftmiljø for produktionSDS
Deployment til produktion, herunder aftaler, support og udstilling.SDS
Pilotperiode styret af projektejeren. Tilbageløb og genetablering.Projektejer for test og fejlrettelser, SDS for genetablering.

Her er de services NSP´en tilbyder: Services på NSP Her får du også en kort beskrivelse og begreber der benyttes sammen med de aktuelle services. Der vil være en Anvenderguide, System&Arkitektur dokumentation og for nogle services også en KomGodtIGang guide.

Der er udarbejdet en Platforms introduktion som ligger her.

Her er en beskrivelse af NSP ekstern test: Fælles testmiljøer.

Endpoints i produktion får du, når du indgår aftale om adgang til produktion via Sundhedsdatanet aftale (Trin 5 neden for).


Adresseoversigt
  • No labels