<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>

Produktion (NSP og services)

<div id="prodflag_cnsp">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_cnsp").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_cnsp');
</script>
<div id="prodflag_rn">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rn").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rn');
</script>
<div id="prodflag_rm">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rm").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rm');
</script>
<div id="prodflag_rs">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rs").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rs');
</script>
<div id="prodflag_rsj">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rsj").load('/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rsj');
</script>
<div id="prodflag_rh">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rh").load('/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rh');
</script>
<div id="aktive10">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive10").load('/index.cgi/show/flag/?id=prodproxyflag');
</script>
<div id="aktive7">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive7").load('/index.cgi/show/flag/?id=extflag');
</script>
<div id="aktive8">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive8").load('/index.cgi/show/flag/?id=sdnflag');
</script>

Fællestest (NSP og services)

<div id="testflag_test1">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_test1").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_test1');
</script>
<div id="testflag_test2">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_test2").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_test2');
</script>
<div id="testflag_prodtest">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_prodtest").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_prodtest');
</script>
<div id="testflag_udd">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_udd").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_udd');
</script>
<div id="aktive9">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive9").load('/index.cgi/show/flag/?id=testproxyflag');
</script>
<div id="aktive6">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive6").load('/index.cgi/show/flag/?id=testextflag');
</script>

Vi arbejder fortsat med det nye design på NSPOP.

NSPOP har med det nye design fået en ny målgruppebaseret indgang, så information om NSP nu bedre kan målrettes de enkelte brugergrupper. Fokus har endvidere været på at forbedre søgning ved at levere en mere tilpasset informationsmængde. Der er ikke fjernet dokumentation fra sitet, men nogle dokumenter er flyttet fra deres oprindelige placering i forbindelse med redesign af strukturen. 
Vi beder derfor om din tålmodighed og håber på at du vil tage godt imod ændringerne..


Feedback til forbedringer modtages på nsp.op@nsi.dk

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?

Integrer til en service på NSP

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

Hvad kan NSP-platformen bruges til?

Kom i kontakt med NSP-support

Driftsstatus og services

Driftsinformation

Abonner på driftsudmeldinger via RSS  


<div id="aktive1">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive1").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=openissues');
</script>
Søg efter: <input type="text" id="opensearch2" /> 
<input id="clickMeInput2" type="button" value="Søg nu" />

Sorter efter: <select id="select2">
<option value="">Ændret</option>
<option value="title">Sags ID</option>
<option value="summary">Overskrift</option>
<option value="priority">Prioritet</option>
<option value="type">Type</option>
</select>

Rækkefølge: <select id="dir2">
<option value="">Stigende</option>
<option value="desc">Faldende</option>
</select>
<div id=aktive2>
</div>
<script>
AJS.$("#aktive2").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=closedissues');
AJS.toInit(function(){ // use instead of $(document).ready()
  AJS.$('#clickMeInput2').click(function(){
   AJS.$("#aktive2").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=closedissues&search='+AJS.$("#opensearch2").val()+'&order='+AJS.$("#select2").val()+'&dir='+AJS.$("#dir2").val());
  })
AJS.$("#select2").change(function(){AJS.$('#clickMeInput2').click()});
AJS.$("#dir2").change(function(){AJS.$('#clickMeInput2').click()});
 })
</script>
Systemet til arkivering af udmeldinger blev idriftsat d. 01/12-2013. Ældre udmeldinger er derfor ikke med i arkivet.

Denne side er under løbende opbygning - ris, ros, gode ideer og kommentarer kan mailes til nsp.op@nsi.dk

Link til Sundhedsdatastyrelsen

<script language=javascript> setTimeout(function(){ window.location.reload(1); }, 300000); </script>
<style>
        .recently-updated-concise li.update-item:hover 
{ 
background: none; 
} 
 
.recently-updated-concise h4.sub-heading 
{ 
display:none; 
} 
 
.recently-updated-concise .update-item-desc, .recently-updated-concise .update-item-date, .recently-updated-concise .update-item-changes 
{ 
display:none; 
} 
 
.more-link-container, .more-link-base  
{ 
display:none; 
} 
 
.page-metadata  
{  
display:none;  
}  
 
div.recently-updated.macro-blank-experience 
{ display:none; visibility:hidden; }  
 
.rwui_button.rwui_color_red  
{background : url('');  
background-color: #D63E3E; 
border: 1px solid #d5d5d5; 
} 
 
.rwui_button.rwui_color_green  
{background : url('');  
background-color: #528E30; 
border: 1px solid #d5d5d5; 
} 
 
.rwui_button.rwui_color_blue  
{background : url('');  
background-color: #FDDE5F; 
border: 1px solid #d5d5d5; 
color: #000000!important; 
} 
 
.oprs_main_wrapper { 
 font-size: 14px; 
 font-family: Arial, sans-serif; 
 color: #333333; } 
 
.oprs_item { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 margin: 10px 0px; 
 clear: both; } 
 
.oprs_item_title { 
 background-color: #e8e8e8; 
 padding: 5px; 
 font-size: 12px;  
} 
 
.oprs_item_content { 
 padding: 5px; 
 overflow: hidden; 
} 
 
.oprs_item_content div { 
 clear: both; 
} 
 
.oprs_item_content div.type, 
.oprs_item_content div.customfield_10055, 
.oprs_item_content div.customfield_10091, 
.oprs_item_content div.customfield_11720 { 
 float: left; 
 clear: none;} 
 
.oprs_item_content div.priority, 
.oprs_item_content div.customfield_10056, 
.oprs_item_content div.customfield_12224, 
.oprs_item_content div.customfield_11721 { 
 float: right; 
 clear: none; 
} 
/* 
.oprs_item_content div.oprs_item_odd { 
 float: left; 
 clear: both; 
} 
 
.oprs_item_content div.oprs_item_even { 
 float: right; 
 clear: none; 
} 
*/ 
 
.oprs_customfield_name, 
.oprs_field_name { 
 font-weight: bold; 
 display: inline; } 
 
.oprs_field_value { 
} 
 
 
 
.priority_critical_p1 .oprs_item_title { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 background-color: #ff0000; 
 color: #ffffff; 
} 
 
.priority_major_p2 .oprs_item_title { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 background-color: #fea342; 
 color: #000000; 
} 
 
.priority_medium_p3 .oprs_item_title { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 background-color: #f3f171; 
 color: #f000000; 
} 
 
.priority_minor_p4 .oprs_item_title { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 background-color: #E8E8E8; 
 color: #f000000; 
} 
 
.priority_low_p5 .oprs_item_title { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 background-color: #13892B; 
 color: #000000; 
} 
 
.priority_info_p6 .oprs_item_title { 
 border: solid 1px #d5d5d5; 
 background-color: #13892B; 
 color: #ffffff; 
} 
 
 
.oprs_flag_item { 
 height: 22px; 
 line-height: 20px; 
 font-weight: bold; 
} 
 
.oprs_flag_box {  
 border: solid 1px #333333; 
 width: 14px; 
 height: 14px; 
 margin: 2px 5px 2px 0px; 
 float: left; 
} 
 
.oprs_flag_item_green .oprs_flag_box { 
 border: solid 2px green; 
 background-color: green; 
} 
 
.oprs_flag_item_orange .oprs_flag_box { 
 background-color: #FDA342; 
} 
 
.oprs_flag_item_yellow .oprs_flag_box { 
 background-color: #F3F171; 
} 
 
.oprs_flag_item_grey .oprs_flag_box { 
 background-color: #E8E8E8; 
} 
 
.oprs_flag_item_red .oprs_flag_box { 
 background-color: #ff0000; 
} 
</style>