Arkitektur

Formålet med NSP er at stille en national infrastruktur til rådighed for aktører på tværs af sundhedssektorerne, som gør det muligt at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved, at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet. På denne side kan du få en forståelse for hvordan NSP-arkitekturen ser ud og hvad platformen kan tilbyde.

Overblik over NSP services

Få et overblik over hvad de enkelte services kan og få adgang til dokumentationen for den enkelte services.

Basispakker for Services
Stamdataregistre
Sundhedsdataregistre
Forretningsservices
Støtteservices
Testservices
Afprøvningsplatform