Arkitektur

Formålet med NSP er at stille en national infrastruktur til rådighed for aktører på tværs af sundhedssektorerne, som gør det muligt at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved, at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet. På denne side kan du få en forståelse for hvordan NSP-arkitekturen ser ud og hvad platformen kan tilbyde.