Hvis du skal på NSP´en er her et forslag for et overordnet forløb. Nederst er der yderligere links til at støtte dig.

De tekniske krav til at anvende (services via) NSP i produktion er

  1. Du har adgang til en klient (et program) via et system, som kan få forbindelse til NSP, for eksempel en EPJ-klient (region) eller en EOJ-klient (kommune)
  2. Din organisation har netværks adgang til Sundhedsdatanettet (SDN)
  3. Din organisation anvender OCES-certifikater til at identificere og give adgang til system og for nogle services også brugere

Herunder er først en grafisk forløbsfremstilling af de skridt, vi foreslår dig at gennemløbe for at komme på NSP i praksis. De tekniske krav er understøttet af en række aftalemæssige formelle krav, som du skal opfylde for at få adgang til teknikken.

Se også tabellen nederst på siden (Guide til NSP), hvor det grafiske forløb er understøttet af en trinvis guide i at komme igennem både indgåelse af aftaler og de tekniske krav.

Endelig er det vigtigt at din organisation overvejer adgang til test- og uddannelsesmiljøer i tillæg til produktionsmiljøet. Test miljøer anvendes til forberedende test af, at systemerne fungerer sammen som ønsket og krævet. Uddannelses miljøerne understøtter behov for uddannelse af slutbrugere i et produktionslignende miljø.

NSP startforløb

Her er de services NSP´en tilbyder: NSP services. Her får du også en kort beskrivelse og begreber der benyttes sammen med de aktuelle services. Herfra kan du også se de Servicepakker der understøtter din anvender kategori.

Her er dokumentationen for de komponenter der udstiller services på NSP´en: NSP services. Typisk start komponenter er STS for sikkerhedsservices til autentifikation af ID-kort, SDM for register services (eks. udtræksservice for CPR datasamlingen) og DCC for viderestilling til eksterne services.

Der er udarbejdet en række Kom godt igang guides der ligger som anvenderorienteret dokumenation - som minimum anbefales det at starte med Platforms introduktion som ligger her.

Her er en beskrivelse af NSP ekstern test: Fælles testmiljøer.

Endpoints i produktion får du, når du indgår aftale om adgang til produktion via Sundhedsdatanet aftale (Trin 5 neden for).

Guide til NSP

Tabellen herunder er en trin-for-trin vejledning til, hvordan din organisation kommer på NSP. Spørgsmål kan rettes til SDS National Servicedesk via support formular på https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Trin

Hvad gør jeg

Hvor henvender jeg mig

Ekspeditionstid/Kalendertid

Henvendelsesform

Web support

1

Servicebestilling – vælg din servicepakke til test

NSP support

2 - 5 arbejdsdage

Mail med Servicebestilling (testmiljø)

Bestillingsark for adgang til eksternt testmiljø:
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=3672761

2

Test certifikat anskaffelse

Egen organisation/

Nets

3 - 10 dage

Formular udfyldelse

Adgang til fælles testmiljøer: Testcertifikater:
https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=8915610#Adgangtilfællestestmiljøer-Testcertifikater

3

Test data bestilling

NSP support

2 - 5 arbejdsdage

Mail med ønske om brugerID/Password til selvbetjeningsportal for oprettelse af testbrugere

Testdata: Bestilling af Testborger og -autorisationer:
https://www.nspop.dk/display/web/Testdata

4

Certifikat anskaffelse PROD

Nets

3 - 10 arbejdsdage

Formular udfyldelse

Support side: Nets: https://www.nets-danid.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/support/

5

Sundhedsdatanet aftale

Medcom

3 - 10 arbejdsdage

Mail med tilmeldingsbestilling

Startpakke: http://www.medcom.dk/wm110404

6

Test kald mod NSP

Nspop.dk

1 - 2 arbejdsdage

Webservice kald

NSP Service: NSP Test Service (NTS): https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=27133586

7

Servicebestilling til produktion

SDS

2 - 5 arbejdsdage

Mail med underskrevet serviceaftale (produktionsmiljø)

Bestillingsark for adgang til services på NSP: https://www.nspop.dk/pages/viewpage.action?pageId=2362617Adresseoversigt