NSP services er organiseret i en række basispakker, som retter sig mod forskellige anvender organisationstyper. Der er lavet pakker til region/EPJ-leverandører, kommune/EOJ-leverandører (to typer), lægepraksis/LPS-leverandører og Apotek.

Basispakkerne er lavet ud fra de bestillinger, som historisk er modtaget fra organisationerne. Pakkerne er derfor et tilbud om enkelhed i bestilling og oprettelse. Såfremt tilbuddet ikke vurderes at dække en anvenders specifikke behov, kan bestillingen evt. suppleres med services, såfremt service må udstilles til anvender.

I tabellen herunder er indholdet i basis pakker til forskellige anvender organisationer angivet.


Basispakker*

Region/
EPJ

Kommune/Bosteder/
EOJ-
Indirekte

Kommune/EOJ Direkte

Lægepraksis/
LPS

Apoteker/
APO

NSP basis service


STS

X

X

X

X

X

Central GW


X**

****

XForretningsservice


Advisering, aftagerside (NAS)

X

X **

X

X


Behandlingsrelation (BRS)

X

Bemyndigelse - adgang (BEM)

X

X

 X

X

X

Bivirkningsindberetning (BivWS)

XX


CAVE (LAR)******

XX


Det Danske Vaccinationsregister - adgang (DDV)

X

X

 X

X

X

Dokumentdeling (DDS)
X

Dødsårsagsindberetning (SEI)


Fælles medicinkort - adgang (FMK)

X

X **

X

X

X

Fødselsindberetning (FIBS)

X

Min log registrering


Min log udtræk


Min spærring
X

SOR opdatering*****


Datasamlinger -opslagsservices


Autorisation enkeltopslag

X


X

X

X

CPR enkeltopslag

X


X

X

X

CPR enkeltopslag u adressebeskyttelse

X
X

Det Gode CPR opslag

X


X

X


SOR opslag*****


Datasamlinger fra kopiregisterservices


Autorisation

X


X

X

X

Begrænset Ordinationsret

X

CPR udvidet (til offentlige myndigheder)

X
X

Doseringsforslag og -enheder

X


X

X


Magistrelle Lægemidler

X
XXX

Medicinpriser (taksten)

X


X

X***

X***

Sikrede (sygesikring)

X

X

X

X

Tilskudsblanket
X


Vaccinationer

X

X

Stærke vitaminer

X


X

X


SOR*****

XXXXX

Yder

X

X

X


* For it-leverandører gælder, at de kan få adgang til alle services på testmiljøerne.

** Kommuner kan anvende denne service via hovedreglen om tilslutning via central kommuneleverandør (hvor EOJ leverandør certifikat anvendes til NSP adgang).

***Kræver at der er oprettet abonnement på at modtage Medicinpriser/Taksten i henhold til http://www.erhverv.medicinpriser.dk/

**** For Private Institutioner der anvender adgang via egen GW Appliance, skal  Cetnral GW ikke medtages

***** Planlagt til idriftsættelse. SOR opdatering kræver individuel WL

******CAVE (LAR) er endnu ikke lagt i pakkerne (afventer sikkerhedsgodkendelse)

  • No labels