NSP services er organiseret i en række basispakker, som retter sig mod forskellige anvender organisationstyper. Der er lavet pakker til region/EPJ-leverandører, kommune/EOJ, Private bosteder/plejehjem, lægepraksis/LPS-leverandører og Apotek.

Basispakkerne er lavet ud fra de bestillinger, som historisk er modtaget fra organisationerne. Pakkerne er derfor et tilbud om enkelhed i bestilling og oprettelse. Såfremt tilbuddet ikke vurderes at dække en anvenders specifikke behov, kan bestillingen evt. suppleres med services, såfremt service må udstilles til anvender.

I tabellen herunder er indholdet i basis pakker til forskellige anvender organisationer angivet.


Basispakker*

Region/
EPJ

Bosteder/Privat plejehjem

Kommune/EOJ Direkte

Lægepraksis/
LPS

Apoteker/
APO

NSP basis service


STS

X

X

X

X

X

Central GW


X

****

XForretningsservice


Advisering, aftagerside (NAS2)

X

X

X

X


Behandlingsrelation (BRS)

X

Bemyndigelse - adgang (BEM)

X

X

 X

X

X

Bivirkningsindberetning (BivWS)

XX


CAVE (LAR)******

XX


Det Danske Vaccinationsregister - adgang (DDV)

X

X

 X

X

X

Dokumentdeling (DDS + DROS) - inkluderer adgang til forskellige dokumentdelinger eks. AO 
Forretningsservices: Behandlingsrelationsservicen
MinLog
MinSpærring
Registre:
Behandlingstestamente
Organdonor
Stamkort via Fælles Stamkort Service (FSK) - ikke sFSK

X
XX

Dødsårsagsindberetning (SEI)


Fælles medicinkort - adgang (FMK)

X

X

X

X

X

Fødselsindberetning (FIBS)

X

Min log registrering

X


X

X

X

Min log udtræk


Min spærring
X

SOR opdatering (SORUS)*****


Datasamlinger -opslagsservices


Autorisation enkeltopslag

X


X

X

X

CPR enkeltopslag

X


X

X

X

CPR enkeltopslag u. adressebeskyttelse

X
X

CPR enkeltopslag u. personnummerbeskyttelse

XDet Gode CPR opslag

X


X

X


SOR opslag (SORLS)

X
XXX

Datasamlinger fra kopiregisterservices


Autorisation

X


X

X

X

Begrænset Ordinationsret

X

CPR udvidet (til offentlige myndigheder)

X
X

Doseringsforslag og -enheder

X


X

X


Magistrelle Lægemidler

X
XXX

Medicinpriser (taksten)

X


X

X***

X***

Sikrede (sygesikring)

X

X

X

X

Tilskudsblanket
X


Vaccinationer

X

X

Stærke vitaminer

X


X

X


SOR

X
XXX

Yder

X

X

X


* For it-leverandører gælder, at de kan få adgang til samtlige services på testmiljøerne.

***Kræver at der er oprettet abonnement på at modtage Medicinpriser/Taksten i henhold til http://www.erhverv.medicinpriser.dk/

**** For Private Institutioner der anvender adgang via egen GW Appliance, skal  Central GW ikke medtages

***** SOR Opdatering kræver individuel whitelisting (WL). 


.  

******CAVE (LAR) er endnu ikke lagt i pakkerne (afventer sikkerhedsgodkendelse)

  • No labels