Introduktion

SDS stiller et antal fælles testmiljøer til rådighed for anvendere indenfor sundhedssektoren til test af integration af nationale services i egne it-systemer samt til undervisningsformål.

Eventuelt se: FAQ NSP miljøer for svar på typiske spørgsmål.

Miljøerne imødekommer en række koordinerede behov og ønsker fra regioner og andre aktører, og der er i designet lagt vægt på stabilitet og sammenhængende testdata. Derfor er der - som en del af de fælles testmiljøer - udviklet et fælles system til oprettelse af realistiske og sammenhængende testdata. Systemet garanterer, at de genererede data er sammenhængende, dvs. at f.eks. cpr-numre brugt i FMK også findes i cpr-registret på NSP, og at testordinationer er udstedt af eksisterende testlæger. Der genereres automatisk realistiske kliniske testdata i de tilknyttede nationale services, f.eks. dannes der medicinkort i FMK for samtlige testpatienter i de fælles miljøer, baseret på anonymiserede produktionsdata.


De fælles testmiljøer består alle af to NSP-instanser samt et antal bagvedliggende nationale services. Sikkerhedsmæssigt anvendes den nationale test-infrastruktur for medarbejdercertifikater. Arkitekturen er forberedt på, at der vil komme flere services – de eksisterende snitflader udstillet af de to NSP-instanser vil dermed blive udvidet med de nye muligheder, uden at den eksisterende funktionalitet vil blive berørt. Det nationale OCES testmiljø for medarbejdercertifikater  er ”globalt” gyldige for alle it-systemer, der gør brug af OCES testmiljøet.

Begrænsninger

Der er følgende begrænsninger i de fælles testmiljøer:

  • Testmiljøerne er ikke identiske med produktion, hverken datamængder eller hardwaremæssigt
    • Derimod er snitflader til services i uddannelsesmiljøet og produktionstestmiljøet identiske med produktion, og alle services kan kaldes
    • Det er kun i meget begrænset omfang muligt at køre stress-tests, p.g.a. testmiljøets nedskaleringen i forhold til data og hardware
  • Den nationale service receptserveren giver ikke mulighed for separate testmiljøer, og derfor er de fælles miljøer afkoblet fra receptserveren. Recepthåndtering løses af FMKs kopidatabase af receptserveren.