Projektgruppen udarbejder en fælles national referenceterminologi for graviditetsområdet. Derved skabes en fælles forståelse af de begreber, der anvendes ved lokal/regional implementering af den digitale løsning. Indholdet er begreber der dækker betydningen af de oplysninger, der i dag anvendes i forbindelse med et graviditetsforløb. Den fælles nationale referenceterminologi skal ligge bag den fremtidige digitale kommunikation inden for graviditetsområdet mellem de tre sektorer.

Projektets hovedopgaver er:
 * At genbesøge informationsmodellen
 * At komme med forslag til hvilke kodeværk/klassifikationskilder, referenceterminologien skal bygges på
 * At sikre at de sundhedsfaglige på tværs af sektorer gennemgår alle felter (som udgangspunkt felterne på svangerskabs- og vandrejournalerne) med henblik på at opnå viden om, hvorvidt der er enighed om betydningen og muligheden for evt. at opnå enighed om at benytte samme udtryk i forbindelse med graviditetsforløb
 * At sikre en teknisk gennemgang af alle felter (som udgangspunkt felterne på svangerskabs- og vandrejournalerne) med henblik på at skabe en fælles referenceterminologi, der kan anvendes på tværs af almen praksis, regioner og kommuner.

Kommissorium

Ændringslog


0.12021-06-15Udkast til harmoniserings projektsideSDS


  • No labels