Ifm. gennemførelsesfasen udarbejdes der nogle projekt og arbejdsdokumenter som skal deles med parterne, så der skabes adgang til en fælles projektdokumentation.

Efterhånden som der udarbejdes teknisk dokumentation fjernes denne projektdokumentation, da den ikke længere vil være aktuel og opdateret.


1. Ændringslog
0.12021-02-02Udkast til Projekt/arbejdsdokumenterSDS
  • No labels