Digital Løsning til Graviditetsforløb

   

Test af løsningen er i fuld gang - vi glæder os til næste step, nemlig Pilotafprøvningen


Vil du hurtig orientere dig i løsningens dataflow - se nedenstående dokumenter:

  

Ud over ovenstående illustrationer, kommer den digitale henvisning, der sker mellem praksis lægen og fødestedet. Illustrationerne ovenfor vises derfor dataflow ift. graviditetsmappen.

Læsevejledning

Materialet til Digital Løsning til Graviditetsforløb er delt op, således at it-professionelle, implementeringsansvarlige og andre interesserede kan danne sig et overblik over den samlede dokumentation.

Siden her vil løbende blive opdateret.


Ændringslog0.12021-02-02Udkast til Digital løsning til graviditetsforløbSDS
1.02021-07-05Dokumentationssite klarSDS
1.12021-09-05Område til Tværsektoriel datamodel tilføjetSDS  • No labels