Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne side indeholder et overblik over de vilkår der er gældende for anvendelsen af NSP service.

Vilkår for certifikater og SOSI infrastruktur

Vilkår for anvendelse af data og services på NSP

Vilkår for anvendelse af datasamlinger der udbydes på NSP

Vilkår for anvendelse af forretningsservices der udbydes på NSP

Vilkår for Servicemål for NSP og services

Vilkår for Support

Sikkerhedspolitik for Sign-on Service (STS)

NSP månedsrapport - drift og SLA

Bemærk venligst, at der kan knytte sig specifikke vilkår til anvendelsen af enkelt service på NSP. I disse tilfælde er disse vilkår anført i beskrivelsen af/guides til enkelt services.

Se eks.  National Adviseringsservice (NAS) - Leverancebeskrivelse under Specifikke vilkår for service - Servicedeklaration.