Adgang til datasamlinger sker på basis af Serviceaftager/serviceanvenders CVR-nummer. Slutbrugerne tildeles derfor adgang til de datasamlinger, som vedkommendes organisation/virksomhed har adgang til.

Adgang til datasamlinger sker enten ved download fra de udbudte datasamlinger, herunder mulighed for at opdatere eksisterende download med ændringer siden sidst, eller ved online opslag i registret.

Ved download af datasamlinger anvendes der som udgangspunkt funktionscertifikater (FOCES), og hvis dette ikke er muligt virksomhedscertifikater (VOCES).

Ved online opslag i datasamlinger skal slutbrugeren anvende sit medarbejdercertifikat (MOCES).

Datasamlinger stilles til rådighed for normal og løbende forretningsanvendelse hos slutbrugere.

Specifikke vilkår for datasamlinger fremgår separat.

For generelle NSP-vilkår henvises til Vilkår for anvendelse af data og services på NSP

  • No labels