Anvendelse af forretningsservices, der stilles til rådighed via NSP, må kun ske via sundhedsdatanettet.

Ved system-til-system integration anvendes virksomhedscertifikat (VOCES) eller funktionscertifikat (FOCES). Det skal være muligt i systemet entydigt at identificere den slutbruger, der har anvendt servicen.

For services og komponenter, der stiller krav om autentifikation og autorisation af slutbrugeren, anvendes digital medarbejdersignatur (MOCES) samt STS-signerede DGWS 1.0.1 IDkort.

For services, der behandler personhenførbare oplysninger, skal service anvender organisationen sikre sig, at slutbrugere i dennes organisation er bekendt med og efterlever krav til fortrolig omgang med personhenførbare data.

Forretningsservice stilles til rådighed for normal og løbende forretningsanvendelse hos slutbrugere.

Specifikke vilkår for forretningsservices fremgår separat.

For generelle NSP-vilkår henvises til Vilkår for anvendelse af data og services på NSP

  • No labels