You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Kontakt til National Servicedesk for NSP og FMK

Regionernes og systemleverandørens 1. line Service Desk/supportfunktion kan kontakte den Nationale Servicedesk.

Regionens brugere, praktiserende læger m.v. tager kontakt til den 1. line it-supportfunktion der er hos den enkelte region eller hos den enkelte Lægepraksissystemleverandør.

Den regionale it-supportfunktion og 1. line support hos Lægepraksissystemleverandør kan kontakte den Nationale Servicedesk telefonisk eller skriftligt via en webformular:

Hastehenvendelser skal ske via telefon.

Opfølgning på supporthenvendelser kan ske telefonisk til supporten på 72 22 86 01.

Supporthenvendelser

Figuren nedenfor giver et overblik over flowet fra bruger til National Service for NSP og FMK samt beskriver de betingelser, der er gældende for henvendelser.

 

  • No labels