Servicenavn og Serviceansvarlig

Sundhedsvæsenets Nationale Erstatnings-CPR (Nationalt eCPR)

Registeret udbydes af Sundhedsdatastyrelsen, NSP og FMK

Kort introduktion til service

Nationalt eCPR er et register over personregistreringer til sikring af unikke erstatningspersonnumre på tværs af de sundhedsfaglige aktører, både til brug i lokale systemer, mellem aktører og til brug i nationale systemer så som FMK. Personregistreringerne har tilknyttet et Nationalt eCPR-nummer og stamdata til identifikation og fremsøgning af patienten.

Nationalt eCPR snitfladen benyttes til at oprette, fremsøge og vedligeholde personregistreringer og tilhørende data.

Nationalt eCPR skaber basis for en unik identifikation af en person med eCPR-nummer, således at digital udveksling af informationer i sundhedsvæsnet bliver muligt for patienter uden CPR-nummer.


Adgangen til Nationalt eCPR kan ske via sundhedsdatanettet eller via den Nationale Service Platform (NSP) som har både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikres således gennem et robust driftsmiljø.

Adgangen forudsætter et af Medcom godkendt Læge Praksis System eller et af FMK godkendt Medicinmodul/EPJ system.

Adgangen til Nationalt eCPR sikres gennem anvendelse af godkendte certifikater (Medarbejdercertifikater og MitID Erhverv). Enkelte operationer, hvor identifikationen af personen bag kaldet til servicen ikke er påkrævet, er sikret med virksomheds- og funktionscertifikat.

Gennem en valideringsproces i Secure Tolken Server (STS) gives sikker adgang til at hente og til at ajourføre den enkelte borgers medicinkort.

I hele kommunikationsprocessen anvendes Den Gode Web Service (DGWS). 

Vision

Visionen for Nationalt eCPR er at udvikle og udrulle en løsning som sikrer at et eCPR-nummer er unikt knyttet til én person uden et kendt dansk CPR-nummer, på tværs af de danske sundhedsfaglige systemer og aktører i sundhedsområdet. 

Set med det tværfaglige samarbejdsperspektiv er målet at understøtte digital kommunikation og samarbejde mellem aktører, både i praksissektoren, på sygehusene og i de nationale registre. 

De decentrale løsninger til udstedelse af eCPR-numre, skal erstattes med en national løsning, som sikrer at samme eCPR-nummer ikke udstedes til flere personer. Den nationale løsning vil samtidig, når fuldt udrullet, være med til at sikre en minimering af antallet af personer med mere end ét eCPR-nummer.

Visionen om en national eCPR-løsning i sundhedsvæsenet understøttes i ’Strategi for digital sundhed 2018-2022’. 

Jura

Nationalt eCPR kan bruges i sundhedsdomænet til understøttelse af patientbehandling, på lige fod med CPR.

Dvs. at brugen af Nationale eCPR-numre i lokale og nationale systemer følger dataansvaret som ved brug af CPR til samme formål.

Kontaktoplysninger

Alle henvendelser vedr. driftsforhold, tekniske spørgsmål og rettigheder skal henvendes til NSP Supporten.

Alle andre henvendelser skal henvendes til FMK Supporten.

Komponent og versioner

Nationalt eCPR udbydes fra FMK platformen indtil den flyttes til NSP.

Produktionsmiljøet

Nationalt eCPR kan tilgås gennem flere forskellige kanaler. Alle kanaler kræver sundhedsdatanettet aftaler. Dette er et forsøg på at beskrive de forskellige kanaler, men ud over den direkte adgang er disse kanaler ikke er en del af Nationalt eCPR programmet og ændrer sig ofte, så det er en god ide at konsultere dokumentationen på NSPOP.dk.

BEMÆRK: Den direkte adgang til de enkelte services er under udfasning. Man bør i stedet anvende en af de nedenstående NSP adgange, der giver adgang til alle services. 

DGWS adgang gennem de decentrale NSP'er er forbeholdt regionerne og beskrives ikke her.

DGWS adgang til Nationalt eCPR gennem den centrale NSP's Viderestillingsservice. Anvendes af andre systemer inkl. LPS systemer.

FMK-Online adgang

Nationalt eCPR har en brugergrænseflade udstillet via FMK-Online.

Denne grænseflade kan også vises via systemer der har adgang til  FMK-Online via sikker browseropstart, med angivelse af SAML Token Audience.

Testmiljøer

Til brug for aftestningen af jeres integration til Nationalt eCPR stiller SDS en række testmiljøer til rådighed. I det følgende findes specifikke FMK oplysninger til SDS testmiljøerne så som adgangen til serverne via SOAP- og webklient. Det forventes, at brugeren allerede har læst Tilslutningsguiden, hvor der er en række generelle oplysninger om formål for de enkelte SDS testmiljøer, hvordan testbrugere og -patienter oprettes, hvordan man får certifikater samt generelle forudsætninger for at kunne bruge miljøerne.

Adgang til FMK testsystemer

NSP endpoints på testsystemer. Disse endpoints er udstillet på internettet, og i nedenstående URL'er kan test2 erstattes med et af de andre testmiljøer, dvs. "test1", "prodtest" og "uddannelse". Bemærk at NSP'en her ikke følger de fastsatte navnekonventioner for testsystemerne, og anvender "uddannelse", ikke "udd".

Yderligere adgange til Nationalt eCPR i testsystemer  • No labels