Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>

Vi arbejder fortsat med det nye design på NSPOP

Quicklinks


Info
iconfalse

NSPOP har med det nye design fået en ny målgruppebaseret indgang, så information om NSP nu bedre kan målrettes de enkelte brugergrupper. Fokus har endvidere været på at forbedre søgning ved at levere en mere tilpasset informationsmængde.

Der er ikke fjernet dokumentation fra sitet, men nogle dokumenter er flyttet fra deres oprindelige placering i forbindelse med redesign af strukturen. 

Vi beder derfor om din tålmodighed og håber på at du vil tage godt imod ændringerne..


Feedback til forbedringer modtages på nsp.op@nsi.dk

Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?

UI Button
colorturquoise
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSP

UI Button
coloryellow
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

Læs om SDS Incident Management

HTML
<button id="dialog-button" class="aui-button" style="background-color:#d5d5d5;color:white;">Forstå farverne</button>
<script language=Javascript>
var dialog = new AJS.Dialog({
  width: 600, 
  height: 500, 
  id: "help-dialog", 
  closeOnOutsideClick: true
});
dialog.addHeader("Forstå farverne på nedenstående hændelser/udmeldinger/ændringer");
dialog.addPanel("Panel 1", "<p>Rød sagsbjælke: P1<br /><br />Orange sagsbjælke: P2<br /><br />Gul sagsbjælke: P3<br /><br />Grå sagsbjælke: P4</p>", "panel-body");
dialog.addLink("Ok", function (dialog) {
  dialog.hide();
}, "#");
AJS.$("#dialog-button").live("click",function() {
  dialog.gotoPage(0);
  dialog.gotoPanel(0);
  dialog.show();
 });  
</script>
Info
iconfalse

UI Button
colormagenta
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?

UI Button
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-support

UI Button
displayblock
iconsettings
titleDriftsstatus og servicesDrift
urlhttps://services.nsi.dk/Driftstatus

Driftsstatus , KPI’er og servicevilkårservices

Show If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
url/display/support

Driftsinformation

UI Button
colorgreen
sizelarge
displayblock
iconcalendar
titlePlanlagte ændringer
urljavascript:false()

Viser planlagte Changes og Driftstatus udmeldinger der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.

HTML
<div id=lpplannedchanges></div>
<div id=lpactiveoprstatuses></div>

UI Button
colormagenta
sizelarge
displayblock
iconinfo
titleAkutte hændelser/Igangværende ændringer
url/category/fn

Viser åbne hændelser (Incidents), igangværende ændringer (Changes) og aktuelle udmeldinger der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.

HTML
<div id=lpactiveincidents></div>
<div id=lpactivechanges></div>

UI Button
coloryellow
sizelarge
displayblock
iconnotification
titleAfsluttede hændelser/ændringer de sidste 7 dage
urljavascript:false()

Viser afsluttede hændelser (Incidents), ændringer (Changes) og Driftsstatus udmeldinger for de sidste 7 dage der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.  Se afsluttede hændelser for de sidste 100 dage her

HTML
<div id=lpclosedincidents></div>
<div id=lpclosedoprstatuses></div>
<div id=lpclosedchanges></div>
HTML
<script language=javascript> setTimeout(function(){ window.location.reload(1); }, 300000); </script>
<script>
AJS.$("#lpplannedchanges").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpplannedchanges');
AJS.$("#lpactiveincidents").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpactiveincidents');
AJS.$("#lpactiveoprstatuses").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpactiveoprstatuses');
AJS.$("#lpactivechanges").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpactivechanges');
AJS.$("#lpclosedincidents").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpclosedincidents');
AJS.$("#lpclosedoprstatuses").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpclosedoprstatuses');
AJS.$("#lpclosedchanges").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=lpclosedchanges');
</script>

<style>
.recently-updated-concise li.update-item:hover { 
  background: none; 
} 
 
.recently-updated-concise h4.sub-heading { 
  display:none; 
} 
 
.recently-updated-concise 
.update-item-desc, 
.recently-updated-concise 
.update-item-date, 
.recently-updated-concise 
.update-item-changes { 
  display:none; 
} 
 
.more-link-container, .more-link-base { 
  display:none; 
} 
 
.page-metadata {  
  display:none;  
}  
 
div.recently-updated.macro-blank-experience { display:none; visibility:hidden; }  
 
.rwui_button.rwui_color_red {
  background : url('');  
  background-color: #D63E3E; 
  border: 1px solid #d5d5d5; 
} 
 
.rwui_button.rwui_color_green {
  background : url('');  
  background-color: #528E30; 
  border: 1px solid #d5d5d5; 
} 
 
.rwui_button.rwui_color_blue {
  background : url('');  
  background-color: #FDDE5F; 
  border: 1px solid #d5d5d5; 
  color: #000000 !important; 
} 
 
span.rwui_content {
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
}

.oprs_main_wrapper { 
  font-size: 14px; 
  font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI","Roboto","Oxygen","Ubuntu","Fira Sans","Droid Sans","Helvetica Neue",sans-serif;
  color: #333333; 
} 
 
.oprs_item { 
  margin: 10px 0px; 
} 
 
.oprs_item:hover { 
  background-color: #f5f5f5;
  border-radius: 3px;
}
 
.oprs_item_title { 
  background-color: #e8e8e8; 
  border-radius: 3px;  

  padding: 11px 13px; 
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  
  color: #666666;

  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
} 
 
.oprs_item_content { 
  padding: 5px 0px; 
  overflow: hidden;
  display: table;
} 

.oprs_item_content div { 
} 
 
.oprs_item_content div.type, 
.oprs_item_content div.customfield_10055, 
.oprs_item_content div.customfield_10091, 
.oprs_item_content div.customfield_11720 { 
} 
 
.oprs_item_content div.priority, 
.oprs_item_content div.customfield_10056, 
.oprs_item_content div.customfield_12224, 
.oprs_item_content div.customfield_11721 { 

} 

.oprs_item_content div.oprs_item_odd,
.oprs_item_content div.oprs_item_even { 
  display: table-row;
  padding: 0px 0px 10px 0px;
} 
 
 
.oprs_customfield_name, 
.oprs_field_name { 
  display: table-cell;
  font-weight: bold;
  color: #666666;
  
  padding: 0px 10px 3px 0px;
  
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
} 
 
.oprs_field_value { 
  display: table-cell;
  padding: 0px 0px 3px 0px;
} 
 
 
 
.priority_critical_p1 .oprs_item_title { 
  background-color: #ff0000; 
  color: #e8e8e8; 
} 
 
.priority_major_p2 .oprs_item_title { 
  background-color: #fea342; 
} 
 
.priority_medium_p3 .oprs_item_title { 
  background-color: #f3f171; 
} 
 
.priority_minor_p4 .oprs_item_title {
background-color:F3EC00;
} 
 
.priority_low_p5 .oprs_item_title { 
  background-color: #13892b; 
  color: #e8e8e8; 
} 
 
.priority_info_p6 .oprs_item_title { 
  background-color: #13892b; 
  color: #e8e8e8; 
} 
 
 
.oprs_flag_item { 
  height: 22px; 
  line-height: 20px; 
  font-weight: bold; 
} 
 
.oprs_flag_box {  
  border: solid 1px #333333; 
  width: 14px; 
  height: 14px; 
  margin: 2px 5px 2px 0px; 
  float: left; 
} 
 
.oprs_flag_item_green .oprs_flag_box { 
  border: solid 2px green; 
  background-color: green; 
} 
 
.oprs_flag_item_orange .oprs_flag_box { 
  background-color: #fda342; 
} 
 
.oprs_flag_item_yellow .oprs_flag_box { 
  background-color: #f3f171; 
} 
 
.oprs_flag_item_grey .oprs_flag_box { 
  background-color: #e8e8e8; 
} 
 
.oprs_flag_item_red .oprs_flag_box { 
  background-color: #ff0000; 
} 
</style>

HideElements
metastrue
breadcrumbtrue
watchtrue
sidebartrue
sharetrue
titletrue
toolstrue