Vi arbejder fortsat med det nye design på NSPOP

Quicklinks


NSPOP har med det nye design fået en ny målgruppebaseret indgang, så information om NSP nu bedre kan målrettes de enkelte brugergrupper. Fokus har endvidere været på at forbedre søgning ved at levere en mere tilpasset informationsmængde.

Der er ikke fjernet dokumentation fra sitet, men nogle dokumenter er flyttet fra deres oprindelige placering i forbindelse med redesign af strukturen. 

Vi beder derfor om din tålmodighed og håber på at du vil tage godt imod ændringerne..


Feedback til forbedringer modtages på nsp.op@nsi.dk

Læs om SDS Incident Management

Driftsinformation

Afsluttede hændelser/ændringer de sidste 7 dage

Viser afsluttede hændelser (Incidents), ændringer (Changes) og Driftsstatus udmeldinger for de sidste 7 dage der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere.  Se afsluttede hændelser for de sidste 100 dage her