Afsluttede hændelser/ændringer de sidste 100 dage

Viser afsluttede hændelser (Incidents), ændringer (Changes) og Driftsstatus udmeldinger der henfører til eller berører systemer hos Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante samarbejdspartnere de sidste 100 dage.