Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Indholdsfortegnelse:

Table of Contents

Indledning

Indledning
Excerpt

Der er overordnet defineret to aftalte formater for eCPR-numre i sundhedsvæsenet: X-eCPR og D-eCPR.

De to formater er begge defineret på formlen DDMMYYCAAG og differentierer kun på den tilladte værdi af C.

Formatet for nationale erstatningspersonnumre - X-eCPR

eCPR-numre der udtrækkes af Nationalt eCPR betegnes Nationale eCPR-numre. De Nationale eCPR-numre udstedes i formatet X-eCPR.

X-eCPR formatet er valgt fordi det:

 1. sikrer entydighed på tværs af aktører, da det differentierer fra det brugte D-eCPR men samtidig
 2. differentierer meget lidt fra D-eCPR, hvilket gør at der ikke skal foretages ændringer i lokale systemer eller i MedCom formater for at tage X-eCPR formatet i brug.

Formatet X-eCPR: DDMMYYCAAG

DDMMYY

Dato, måned og år svarende til personens fødselsdato. Ved ukendt fødselsdato benyttes oprettelsesdatoen for eCPR-nummeret.

C

Angiver århundrede:

1 for 1900-1999 og

7 for 2000-2099

AA

Bogstaver A-Z.

G

Køn, ulige ciffer for mænd og lige for kvinder

Eksempler på X-eCPR numre

 • 0203291WQ3 Kent Osprey, født 2. Marts 1929

 • 1308781OS6 Penny Elderspring, født 13. August 1978

 • 3101057JC9 Jonathan Durtly, født 31. Januar 2005

Formatet for decentrale erstatningspersonnumre - D-eCPR

eCPR-numre der udtrækkes lokalt i regionerne, hos praksislæger m.v.  betegnes ”decentrale eCPR-numre”. Decentrale eCPR-numre er kun unikke lokalt og ikke nationalt (på tværs af aktører). De decentrale eCPR-numre udstedes i formatet D-eCPR. D-eCPR er fastlagt i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, som beskriver de krav, der var til indberetning i den tidligere version af Landspatientregisteret, LPR2.

Formatet D-eCPR: DDMMYYCAAG

DDMMYY

Dato, måned og år svarende til personens fødselsdato, eller ved ukendte patienter eller entiteter som ikke er en person, til oprettelsesdatoen for eCPR-nummeret.

C

Angiver århundrede:

0 for personer født 1900-1999,

5 for personer født før 1900 og

6 for patienter født efter 1999. 

AA

Bogstaver A-Z. Det kan hvis muligt f.eks. være personens forbogstaver, eller en aftalt bogstavforkortelse til et bestemt forskningsprojekt.

G

Køn, ulige ciffer for mænd og lige for kvinder

Eksempler på D-eCPR numre

 • 0203290WQ3 Kent Osprey, født 2. Marts 1929

 • 1308785OS6 Penny Elderspring, født 13. August 1878

 • 3101056JC9 Jonathan Durtly, født 31. Januar 2005

...