Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du vil til hver en tid kunne følge med i driften for NSP, FMK, Sundhedsdatanettet og Receptserveren på vores driftstatus side.

Se den aktuelle driftstatus.