Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nedenfor er et overblik, med FMK som eksempel, over det overordnet support flow set fra en bruger af LPS systemet. Her fremgår det hvordan en henvendelse bevæger sig mellem de forskellige aktører i support-setuppet.


Image RemovedImage Added

4 Driftsrapportering

...