Introduktion til Et samlet patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedspersoner er målet med ’Program for et samlet patientoverblik’.

Programmet har udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Planer og Indsatser afprøves fra Q1 2020 og løsningen indgår ikke i den nationale implementering i første omgang.

Baggrundsinformation til program for Et samlet Patientoverblik kan læses på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:
Et Samlet Patientoverblik på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Læsevejledning
Materialet til Et Samlet Patientoverblik er delt op, således at it-professionelle, implementeringsansvarlige og andre interesserede kan danne sig et overblik over den samlede dokumentation på siden Dokumentationsoverblik, hvor den samlede dokumentation er listet i forhold til FDA's bibliotek.

Siden Administrative forudsætninger giver systemarkitekter og systemleverandører et overblik over hvilke forudsætninger, der skal være etableret inden der kan opnås adgang til løsningerne.

Siderne Aftaleoversigt og Fælles Stamkort indeholder beskrivelser af:

  • Standarder, som beskriver den underliggende standard for løsningen, og er henvendt til både forretningsarkitekter, systemarkitekter og systemleverandører.
  • Teknisk dokumentation er henvendt til systemarkitekter og systemleverandører, der kan se de tekniske detaljer (bl.a. felttyper, feltstørrelser og formater) for de enkelte løsninger.
  • Test er henvendt til Testarkitekter og Testere, der kan se hvordan løsningen kan testes, og hvilke forudsætninger der skal skabes for at kunne teste løsningerne.

For Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er der desuden undersider som indeholder:

  • Indhold og forretningsregler, som er henvendt til forretningsarkitekter samt implementeringsansvarlige, der således kan vurdere hvordan løsningen kan indgå i forretningen.
  • Teknisk implementeringsvejledning, som er henvendt til systemarkitekter og systemleverandører, der skal integrere løsningen i egne fagsystemer eller borgerportaler
  • No labels