Introduktion til Et samlet patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedspersoner er målet med ’Program for et samlet patientoverblik’.

Programmet har udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Baggrundsinformation til program for Et samlet Patientoverblik kan læses på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:

Et Samlet Patientoverblik på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Læsevejledning
Materialet til Et Samlet Patientoverblik er delt op, således at it-professionelle, implementeringsansvarlige og andre interesserede kan danne sig et overblik over den samlede dokumentation på siden Dokumentationsoverblik, hvor den samlede dokumentation er listet i forhold til FDA's arkitektur reol. 

Siden Administrative forudsætninger giver systemarkitekter og systemleverandører et overblik over hvilke forudsætninger, der skal være etableret inden der kan opnås adgang til løsningerne.

Siderne Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Forløbsplaner og Psykiatriplaner indeholder beskrivelser af:

  • Indhold og forretningsregler, som er henvendt til forretningsarkitekter samt implementeringsansvarlige, der således kan vurdere hvordan løsningen kan indgå i forretningen.
  • Teknisk implementeringsvejledning, som er henvendt til systemarkitekter og systemleverandører, der skal integrere løsningen i egne fagsystemer eller borgerportaler
  • Standarder, som beskriver den underliggende standard for løsningen, og er henvendt til både forretningsarkitekter, systemarkitekter og systemleverandører.
  • Teknisk dokumentation er henvendt til systemarkitekter og systemleverandører, der kan se de tekniske detaljer (bl.a. felttyper, feltstørrelser og formater) for de enkelte løsninger.
  • Test er henvendt til Testarkitekter og Testere, der kan se hvordan løsningen kan testes, og hvilke forudsætninger der skal skabes for at kunne teste løsningerne.

Hvordan løsninger testes er beskrevet under: Test af Et Samlet Patientoverblik

Tilslutning til løsningerne samt de administrive forudsætninger er beskrevet under: Tilslutning til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort og Administrative forudsætninger
  • No labels