Introduktion til Et samlet patientoverblik

På denne side kan it-professionelle finde henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort samt Planer og Indsatser.

Standarderne og den tekniske dokumentation er udarbejdet til programmets pilotafprøvning. Dokumentationen er således i udkast og vil blive tilrettet og udbygget løbende. Derudover vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet forretningsmæssig dokumentation, som beskriver, hvordan brugen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er tiltænkt. Planer og Indsatser afprøves først fra oktober 2019 og denne løsning indgår dermed ikke i den nationale implementering i første omgang.

Domæneanalysemodellen kan med fordel læses først, efterfulgt af ’Kom godt i gang med dokumentdeling’ som er en generel introduktion til dokumentdeling.
Efterfølgende kan der dykkes ned i de specifikke områder (Aftaler, Fælles Stamkort samt Planer og Indsatser)

Domæne analyse model (DAM)

DAM'en indeholder det terminologiske konceptuelle datamæssige modelarbejde, der ligger til grund for bedre digital understøttelse af sammenhæng i sundhedsvæsnet.
Dette skal ske ved at standardisere patientoplysninger, som deles mellem aktører inden for sundhedsvæsenet. Modellerne i første udgave af DAM-arbejdet fokuserer på at understøtte programmets pilotafprøvning.
Dokumentet indeholder også storyboards, der beskriver repræsentative kliniske situationer samt kontekst-sammenhænge for Aftaler og Fælles Stamkort
Dokumentet
kan hentes fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:  https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/et-samlet-patientoverblik/it_professionelle/domaeneanalysemodel
DAM'en opdateres Q4-2019 med tilpasninger fra pilotafprøvningen.

Dokumentdeling

Udveksling af dokumenter om Aftaler, Fælles Stamkort samt Planer og Indsatser foregår via den nationale infrastruktur til dokumentdeling. Denne understøtter referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder.

For generel introduktion til den nationale infrastruktur om dokumentdeling, se vejledningen ’Kom godt i gang med dokumentdeling’ til deling af dokumenter via Dokumentdelingsservice på NSP her.
For detaljeret teknisk dokumentation omkring dokumentdeling via NSP, se Dokumentdelingsservice.

Aftaler

Digitale brugerrejser:
Digitale brugerrejser er user stories for aftaledeling, som er under opdatering og kan i en arbejdsversion rekvireres ved at henvende sig til Sundhedsdatastyrelsen, Kathrine Roneklint Noer (KRNO@sundhedsdata.dk

Standard:
Standarden for Aftaler (DK-APD), er den danske profil for kliniske dokumenter (CDA) til Appointment Documents, og er udarbejdet af MedCom. Dokumentation kan findes via dokumentationssiden på følgende link.
Standard og baggrundsmateriale om DK-APD

Teknisk dokumentation:
Den tekniske dokumentation til Aftaler indeholder XML format for CDA dokumenter, samt beskrivelse af forretningsregler og forudsætninger.
Implementeringsguide DK-APD

Test:
MedCom har udarbejdet en test protokol, der benyttes til at certificere fagsystemer i forhold til Aftaler, testprotokollen indeholder scenarier samt eksempler på aftaler som skal understøttes.

Testprotokol CDA DK-APD

Fælles Stamkort

Digitale brugerrejser:
Digitale brugerrejser er user stories for Fælles Stamkort, som er under opdatering og kan i en arbejdsversion rekvireres ved at henvende sig til Sundhedsdatastyrelsen, Kathrine Roneklint Noer (KRNO@sundhedsdata.dk

Standard:

Der er nedsat en arbejdsgruppe anført af MedCom, til at planlægge hvordan standardiseringssarbejdet for Fælles Stamkort skal tilrettelægges.

Arbejdsgruppen starter op medio juni 2019, for yderligere information kontakt Sundhedsdatastyrelsen ved Kathrine Roneklint Noer

Teknisk dokumentation:
Fælles Stamkort er to-delt i en stamkortregister-service samt en Fælles Stamkort-service.
Stamkortregister-servicen benyttes til at redigere borgerens stamdata (telefonnummer, pårørende oplysninger, midlertidige adresse, sprog samt tilknytning til læge og tandlæge).
Fælles Stamkort-servicen indeholder model og grænsefladebeskrivelser for CDA udvekslingsformatet, samt beskrivelse af forretningsregler og forudsætninger.

Test:
MedCom har udarbejdet en test protokol, der benyttes til at certificere fagsystemer i forhold til Fælles Stamkort, testprotokollen indeholder scenarier samt eksempler på stamkort som skal understøttes.

Testprotokol FSK

Planer og Indsatser

Planer og Indsatser er på nuværende tidspunkt udarbejdet som en generel standard med profileringer til genoptræning og KOL- samt diabetesforløb.

Standard:

Standard og baggrundsmateriale om CPD-DK, CPD–GGOP, CPD–FLP
  • No labels