Kort introduktion til service


Læs mere om baggrund, hjemmel osv. ved at klikke på billedet ovenfor.

Denne side er "NSP"-siden hørende til ID sløringsservicen, og samler alle de tekniske og teknisk-arkitektoniske oplysninger om NSP servicen.

Den tekniske service består af et register og tre funktioner.

1.     En registreringsservice: Registret opdateres og vedligeholdes af sundhedsfalige og administratorer i organisationer. Det sker gennem funktionen ”createBlurring”. 

2.    Oplysninger fra registret indarbejdes i borgerens login-token gennem funktionen ”getBlurredOrganizations”.

3.    Til at skabe de konkrete pseudonymer, skal de eksterne tjenester anvende ”getCurrentSalt” funktionen.

En ansat fra en organisation, der er tilsluttet til servicen (whitelistet), kan oprette en sløring. Sløringen træder i kraft med det samme, men skal ledelsesmæssigt stadfæstes inden for kort tid efter registreringen. Ledelsen kan i den forbindelse vælge at nedlægge eller forlænge sløringen. En sløring gælder som udgangspunkt i 90 dage. Hvis sløringen ikke i mellemtiden er blevet forlænget, vil den automatisk blive nedlagt i det centrale register.

Bemærk: Servicen må kun  anvendes til identitetssløring i forbindelse med borgerrettede visninger.

Afdelingssløring er under udvikling forventes klar til delvis test inden sommer og i produktion i Q3.

Giver mulighed for at oprette, slet og list afdelinger, som en organisation ønsker sløret. Dette sker gennem funktionerne "createOrgBlurring", "removeOrgBlurring og "listOrgBlurringsForCVR"

Læs yderligere om Identitetssløring og kom i gang guide her

Referencer
Link til Snitfladebeskrivelser for ID sløring https://wsdl.nspop.dk/

Komponent og versioner

System og komponenter

createBlurring({patientID, idClassification}, enddateTime)

getBlurredOrganizations({PatientID, idClassification})

getCurrentSalt()

Versioner

  • Release 1.0.3

Leverancen er tagget som: IDSAS-1.0.3

IDSAS-146 - Getting issue details... STATUS IDSAS-154 - Getting issue details... STATUS

  • Release 1.0.1

Leverancen er tagget som: IDSAS-1.0.1

Releasen indeholder nedenstående Epic Jira sag.

IDSAS-1 - Getting issue details... STATUS


Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Den tekniske dokumentation indeholder tilslutningsdokumenter, tekniske implementeringsvejledninger, snitfladedokumentation, samt vejledning til hvorledes fagsystemer kan testes op imod den nationale infrastruktur. Dokumentationen finder du her: IDSAS - Guide til anvendere

SDS er ansvarlig for udvikling og systemforvaltning af IDSAS servicen. SDS er ikke dataansvarlig for oplysningerne i registret. Dataansvaret ligger hos den registrerende part. 

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk  https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.

IDSAS er deployet på alle NSP TEST miljøer.

Testforhold
Anvender af IDSAS kan teste vha. af DRG se her

Projektet udarbejdes af SDS i dialog med regionerne og KL m.fl.

  • No labels