Kort introduktion til service

Dokumentdelingsservicen fungerer som et adgangspunkt til dokumentdeling baseret på profiler under Cross-Enterprise Document Sharing (XDS) som defineret af sammenslutningen Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). XDS er baseret på, at dokumentkilder i et index registrerer metadata om dokumenter, de kan stille til rådighed. En dokumentanvender kan foretage opslag på indexet og ud fra returnerede metadata, foretage indhentning af dokumenter til efterfølgende visning og/eller udtræk af informationer.

Dokumentdelingsservicens snitflader anvender Den Gode Webservice (DGWS) til autentificering og autorisering, dvs. der anvendes OCES 3 certifikater. Hvorvidt anvender skal benytte Virksomhedscertifikat (VOCES), Funktionscertifikat (FOCES) eller Medarbejdercertifikat (MOCES) vil indgå i den anvenderaftalen, der aftales mellem anvender og Sundhedsdatastyrelsen. Der kan benyttes lokale IDP'er, samt MitID, til at logge ind med MOCES-cerfitikat. Der kan også laves borgerlogin (IDWS). Se dokumentationen for STS for detaljer om DGWS og IDWS.

I tillæg til DGWS skal der ved opslag på metadata og indhentning af dokumenter vedlægges yderligere beskrivelser af konteksten. Informationer fra DGWS og kontekstbeskrivelsen benytter Dokumentdelingsservicen til at foretage kontroller, herunder kontrol af patientens samtykker.

En dokumentanvender kan foretage opslag på Dokumentdelingsservicen ved at benytte søgeparametre herunder patient-id. Ved opslaget returneres 0, 1 eller flere dokumentmetadata om dokumenter vedrørende patienten afhængig af, hvad dokumentkilder har registreret af dokumenter. Disse dokumentmetadata kan dokumentanvender efterfølgende benytte til at indhente et eller flere af dokumenterne fra Dokumentdelingsservicen.

En dokumentkilde kan registrere metadata i et index tilknyttet Dokumentdelingsservicen. Ved at have tilkoblet dokumentkildens snitflade til indhentning af dokumenter, kan en dokumentkilde tilbyde sine dokumenter til anvendere af Dokumentdelingsservicen.

Ud over dokumentationen af Dokumentdelingsservicen der findes her på NSP, er der sammen med Medcom udarbejdet en 'Vejledning til deling af dokumenter', der kan findes her: https://www.medcom.dk/aktuelt/vejledning-til-deling-af-dokumenter-via-dokumentdelingsservice-paa-nsp

  
Service Deklaration: Særlige begrænsninger ift. anvendelse af Dokumentdelingsservicen (DDS)

Forud for rekvirering af dokumenter gennem DDS’ens repository-service (ITI-43) forpligter anvender sig til at gennemføre et kald til DDS’ens registry-service (ITI-18). I kaldet mod DDS’ens repositoryservice må der udelukkende anvendes informationer (herunder dokument-id’er) fra svaret fra DDS’ens registryservice, idet registryservicen har foretaget de nødvendige filtreringer i forhold til patientens frabedelser og samtykker. Der må højst være 10 minutter mellem disse kald, begge kald skal udføres af samme bruger, og begge kald skal have samme (men unikke)  ‘flowID’

Bemærk: Der skal indgås 'Tilslutningsaftale: - hhv. Specifikke vilkår for DDS/DROS (anvendelse af National løsning vedr. DDS/DROS eller Specifikke Vilkår for DDS opkobling for eksternt
opkoblet repository' i tilfælde af, at der ønskes opkobling af eksternt respository. Venligst kontakt NSP-Operatør på operator@nspop.dk

 
Komponent og versioner

Dokumentdelingsservicen er placeret på cNSP, men er udstillt på alle dNSP'er via Afkoblingskomponenten (DCC).

Dokumentdelingsservicen består af to komponenter, DDS Registry og DDS Repository.

En dokumentanvender foretager opslag mod DDS Registry, mens indhentning af dokumenter sker gennem brug af DDS Repository.

En dokumentkilde kan foretage registrering af metadata vha. DROS, som så efterfølgende er til rådighed for DDS Registry. Dokumentkildens snitflade til indhentning af dokumenter skal være kendt og konfigureret i DDS Repository. En dokumentkilde kan være tilknyttet et separat affinitetsdomæne, dvs. foretage registrering af sine metadata i andet index. Dette andet index kan indgå i konfigurationen af DDS Registry, så der for en dokumentanvender ikke er forskel på den måde, der foretages opslag eller indhentes dokumenter på.

Dokumentdelingsservicen har sin egen overordnede Kom-godt-igang guide, der dækker både DDS Registry og DDS Repository. Denne og dokumentation er samlet i dokumentationspakkenDokumentation Dokumentdelingsservice.

Der er lavet et hjælpebibliotek, der for en dokumentanvender letter opgaven med at afprøve Dokumentdelingsservicens snitflader. Dette hjælpebibliotek kan tillige anvendes af dokumentkilder, der ønsker at udstille dokumenter til indhentning fra Dokumentdelingsservicen.

Dokumentdelingsservicen er udstillet på NSP-test og Udannelsesmiljøer

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.