Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På denne side kan ses de vilkår der er deklareret for anvendelsen af NSP service: Servicedeklaration for NSP - Vilkår

For at se WSDL'er se her: https://wsdl.nspop.dk/

Overgangen fra NemID/OCES2 til MitID/OCES3

Ved overgangen fra NemID/OCES2 til MitID/OCES3 ændres den fællesoffentlige føderation pr. 31.10.2023. Dokumentationen på NSPOP vil løbende blive opdateret for at afspejle dette. Vær derfor OBS på dette - og finder du steder, hvor der mangler opdatering, så kontakt venligst support. På forhånd tak for dit input.


Table of Contents

Forretningsservices

...