Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det er gratis at henvende sig til servicedesken for it-supportfunktioner i regionerne (se SDS´s Nationale Servicedesk), og andre der har aftale med National Sundheds-it Sundhedsdatastyrelsen om den Nationale Service Platform. 

Kontakt

NSI SDS Service Desk på +45 72228601

...