Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Kort introduktion til service
Adgangen til FMK kan ske via sundhedsdatanettet eller via den Nationale Service Platform (NSP) som har både centralt og decentralt placerede adgangspunkter. De decentrale adgangspunkter anvendes p.t. kun af Regionerne. Adgangen via NSP sikreres således gennem et robust driftsmiljø.
  
Adgangen forudsætter et af Medcom godkendt Læge Praksis System eller et af FMK godkendt Medicinmodul/EPJ system.
  
Adgangen til FMK sikres gennem anvendelse af godkendte certifikater (Medarbejdercertifikater og NemID Erhverv). Enkelte services, hvor identifikationen af personen bag kaldet til servicen ikke er påkrævet, er sikret med virksomheds- og funktionscertifikat
  
Gennem en valideringsproces i Secure Tolken Server (STS) gives sikker adgang til at hente og til at ajourføre den enkelte borgers medicinkort.
  
I hele kommunikationsprocessen anvendes Den Gode Web Service (DGWS). 

Ydeligere information om FMK og snitfladen findes på http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php
  
Komponent og versioner

Produktionsmiljøet

FMK kan tilgås gennem flere forskellige kanaler. Alle kanaler kræver sundhedsdatanettet aftaler. Dette er et forsøg på at beskrive de forskellige kanaler, men ud over den direkte adgang er disse kanaler ikke er en del af FMK programmet og ændrer sig ofte, så det er en god ide at konsultere dokumentationen på NSPOP.dk. Det anbefales at læse Kom Godt i Gang Guider.

BEMÆRK: Den direkte adgang til de enkelte services er under udfasning. Man bør i stedet anvende en af de nedenstående NSP adgange, der giver adgang til alle services.

Adgang gennem de decentrale NSP'er er forbeholdt regionerne og beskrives ikke her.

Adgang til FMK, POR, EO og Version Servicen gennem den centrale NSP gateway (NGW) også kendt som kommune gateway. Anvendes af EOJ systemer: https://cnsp-kgw.nsp.dsdn.dk/sosigw/proxy/soap-request 

Adgang til FMK, POR, EO og Version Servicen gennem den central NSP's Viderestillingsservice. Anvendes af andre systemer incl. LPS systemer: http://cnsp.nsp.dsdn.dk:8080/decoupling

NGW kræver desuden at man præsentere et FOCES2-klientcertifikat som er whitelistet på Subject SerialNumber for at få adgang. Læs mere om whitelistningen på NSP Service: NSP Gateway (NGW)

Direkte adgange kan stadig anvendes men er under udfasning og bør ikke benyttes

Direkte adgang til FMK: http://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/MedicineCard

Direkte adgang til Registrering af patienttilknytning: http://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/PatientOrganisationRelation

Direkte adgang til Receptfornyelse og genbestilling: http://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/EffectuationOrdering

Direkte adgang til Version Servicen: http://lms-fmk.netic.dsdn.dk/fmk12/ws/Version

NSI SDS Testmiljøer

Til brug for aftestningen af jeres integration til FMK stiller NSI SDS en række testmiljøer til rådighed. I det følgende findes specifikke FMK oplysninger til NSI SDS testmiljøerne så som adgangen til serverne via SOAP- og webklient. Det forventes, at brugeren allerede har læst Tilslutningsguiden, hvor der er en række generelle oplysninger om formål for de enkelte NSI SDS testmiljøer, hvordan testbrugere og -patienter oprettes, hvordan man får certifikater samt generelle forudsætninger for at kunne bruge miljøerne.

Adgang til FMK testsystemer

NSP endpoints på testsystemer. Disse endpoints er udstillet på internettet, og i nedenstående URL'er kan test2 erstattes med et af de andre testmiljøer, dvs. "test1", "prodtest" og "uddannelse". Bemærk at NSP'en her ikke følger de fastsatte navnekonventioner for testsystemerne, og anvender "uddannelse", ikke "udd".

Direkte adgange kan stadig anvendes men er under udfasning og bør ikke benyttes

Der er en række URL'er, der kan benyttes i forbindelse med FMK. I det følgende vil URL'erne til "test2" systemet blive angivet. URL'er til "test1", "prodtest" og "udd" miljøerne findes ved at erstatte "test2" med det pågældende miljø.

Yderligere adgange til FMK i testsystemer

Adgang til FMK administrator konsol

På testmiljøerne kan anvendersystemerne tilgå FMK administrations konsol til forskellige formål. Det er dog kun en administrator, som forstår FMK, der kan tilgå konsollen, da man kan ødelægge data for andre brugere. For at få oprettet en administrator er der et par skridt, der skal til, for at kunne få adgang til GUI'en.

Det er nødvendigt at whiteliste det test-certifikat, som anvendersystemet ønsker skal være administrator. Dette sker ved at henvende sig til https://www.nspop.dk og oprette en supportsag, om at blive whitelistet på FMK's administrator konsol. I sagen skal der være angivet, hvilket CPR- og CVR-nummer, der er i det pågældende certifikat. Personen bag CPR-nummeret skal på forhånd være oprettet som stamdata på testmiljøerne.

Whitelistning

Fra og med FMK version 1.2.6 er der indført en whitelisting af klientsystemer. Formålet er kort fortalt at give specifikke klientsystemer og versioner adgang til de forskellige versioner af FMK's services. Der whitelistes på baggrund af informationen i header-felterne i requests til FMK. På produktionsserveren vil et klientsystem blive whitelistet, når der er gennemført en certificeringstest til en ny version. Til testformål er det muligt at whiteliste via den adgang I selv har til administrationskonsollen.

Under "Adgang" vælges "Systemer" og på denne side er det muligt at redigere adgange. % kan anvendes som wildcard på anvendersystemeres versionsnummer, f.eks. til at give samtlige versioner af en system adgang. Der kan ikke bruges wildcard på FMK versioner.

Trustbaseret adgang

Såfremt man ønsker at teste Trustbaseret adgang, kan whitelistningen suppleres med CVR-nummer. Det indtastede CVR-nummer i whitelistningen skal matche CVR-nummeret fra de certifikater, der ønskes anvendt i testen.

For at anvende Trust i produktion skal anvenderen anmode NSI SDS om en Trust-erklæring. Trust-erklæring kan findes her Trust - ledelseserklæring - kommuner.

Dokumentation og support

Sidste nye dokumantation, WSDL mv. findes på http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php. Vi opfordrer jer også til at tilmelde jer på http://www.fmk-teknik.dk, som er et forum med information, diskussion og annonceringer af hvad der sker med og omkring FMK. Forumet må ikke anvendes til support-relaterede spørgsmål, som forventes besvaret af FMK- teamet. Disse spørgsmål, incl. fejl og nedbrud, der kan relateres til FMK eller tilhørende systemer skal alle rettes til servicedesken for NSP'en, https://www.nspop.dk

Certificering

Forud for adgang til produktionsmiljøet, skal jeres løsning certificeres. I skal sende en anmodning om certificering, når I er klar med jeres løsning. Certificeringstest kan bestilles ved henvendelse til https://www.nspop.dk. Forud for den eksterne certificering bør I selv gennemgå testen ved at rekvirere de testscenarier, der gennemgåes under testen.

 

 

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

Alle henvendelser skal foregå gennem National Servicedesk: https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk

Releaseplaner findes på siden med Trifork FMK Releaseplan