Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Kort introduktion til service

Sundhedsstyrelsens Bivirkingswebservice (BivWS) er en teknisk snitflade til indberetning af bivirkninger, observeret ved brug af lægemidler. Webservicen kaldes af fagsystemer i typisk primær- eller sekundærsektoren, der benyttes af sundhedsprofessionelle. Intentionen er at gøre det let at foretage indberetningen af bivirkninger fra eget system, ved automatisk at overføre stamoplysninger på bla. patienten, lægemidlerne og indberetteren fra fagsystemet til webservicen.

 

BivWS gøres tilgængelig på Den Nationale Sundhedsplatform (NSP) af National Sundheds-IT (NSISDS) og benytter den danske nationale standard for identitetsbaserede webservices i Sundhedssektoren, Den Gode Webservice [DGWS]. Systemer, der anvender BivWS (anvendersystemer) vil gøre dette gennem NSP.

Se vedhæftede dokument for yderligere relevant information i forbindelse med elektronisk indberetning af bivirkninger
Klik her for at hente Relevante links i forbindelse med elektronisk indberetning af bivirkninger.pdf 

  
Komponent og versioner

Servicens komponentdokumentation findes her NSP komponenter for bivirkningsindberetning.

Indgangen til servicen i produktion foregår via cNSP og DCC. Der skal oprettes og godkendes en aftale med NSI SDS om adgang til service og i Sundhedsdatanet-aftalesystemet mod servicen "cnsp" med endpointet i servicegruppen "cNSP prod" og servicenummer 971.

På dette endpoint kan DCC'en (/decoupling) nås, hvorigennem der er fire SOAP-actions stillet til rådighed for BIVWSP:

https://ehr-service.sundhedsstyrelsen.dk/Submission/UploadE2BXml
https://ehr-service.sundhedsstyrelsen.dk/Submission/ValidateE2BXml
https://ehr-service.sundhedsstyrelsen.dk/Submission/UploadE2B
https://ehr-service.sundhedsstyrelsen.dk/Submission/ValidateE2B

WSDL for servicen ses her: https://wsdl.nspop.dk/#bivwsp  

Kontaktoplysninger, servicebeskrivelse og testforhold

For at teste indberetning af bivirkninger kan du med fordel læse vedhæftede dokument. Dokumentet beskriver kort, hvad anvendersystemet skal opfylde, før systemet kan sende indberetninger til Sundhedsstyrelsen.
For yderligere krav og beskrivelse af servicen refereres til designbeskrivelse og leverancedokumentation.
klik her for at hente Ibrugtagning og test_BivSWP_v1.pdf 

Design: BIVWSP-designdokument.pdf

Felter og validering: BivWS Fields and Validations_v1.xlsx

Alle henvendelser ang. ibrugtagning af bivirkningsindberetning via NSP skal foregå gennem National Servicedesk https://www.nspop.dk/display/resources/Indberetning+til+Service+Desk.