Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
 .wiki-content .innerCell {
  word-break: break-word;
  overflow-x: unset;}
  #rw_menu_bar {display: none;}
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>

Velkommen til den Nationale Service Platform (NSP)


Nationale Service Platform (NSP)

Nyttige links

Support

Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleNSP - en del af Sundhedsdatastyrelsen
urlhttps://status.nspop.dk

National Service Platform (NSP) er en del af Sundhedsdatastyrelsen
Se yderligere her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-nsp

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleFå løbende status og opdatering
urlhttps://status.nspop.dk

Det er muligt at modtage løbende opdateringer og udmeldinger på Incidents og vedligehold på NSP via SMS, e-mails m.v.
Abonnement oprettes her: https://status.nspop.dk

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleFå nyheder om Nationale Service Platform

Der udarbejdes nyheder om Den Nationale Serviceplatform.

Se seneste nyhedsbrev her: Nyt fra Den Nationale Serviceplatform

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleGiv os feedback til forbedring

Feedback til forbedringer af informationer og dette site modtages på
operator@nspop.dk


Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceoversigt (alle)
url/display/public/web/NSP+services

Hvilke services er der på NSP?

.

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?UI Button
colorgreen
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSPUI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

.

Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?UI Button
colorgreen
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-supportUI Button
colorgreen
displayblock
iconsettings
titleService mål
url/pages/viewpage.action?pageId=3671564

Servicemål for NSP og servicesShow If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
colorgreen
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
url/display/NSPP/Support

ooOOoo

Vigtig information:

Overgangen til MitID - OCES2 certifikater kan ikke benyttes efter 31. oktober 2023

I forbindelse med overgangen til MitID er vi på NSP i gang med at sikre at komponenter og services kan håndtere skift fra OCES2 til OCES3 certifikater inden den 31. oktober.


Overgangen til OCES3 understøttelse i NSP-miljøer vil følge denne tidsplan

19.06: Alle NSP-services er opdateret til at understøtte OCES3 på TEST2
03.07: Alle NSP-services er opdateret til at understøtte OCES3 i produktion
06.07 kl. 12.00: STS vil begynde at signere med OCES3 certifikat
14.07: Alle NSP-services er opdateret til at understøtte OCES3 i UDD og PRODTEST

Der kan forventes periodisk ustabilitet ifm. miljøopgradering.


Her finder du offentlige OCES 3 certifikater for STS
Test: Offentlige OCES3-certifikater for STS i test1, test2, udd og prodtest
Produktion: Offentlige OCES3-certifikater for STS i produktion


Der henvises i øvrigt til følgende:
FAQ - Klargøring til MitID/NemLog-in3 på sundhedsområdet

Se evt.

https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/april/overgangen-til-mitid-erhverv-gaar-ind-i-den-afsluttende-fase-30-juni-2023/


Centrale datoer for certifikatudskiftning i NemLog-in

IdP-certifikatet udskiftes i produktion med et lukkevindue tirsdag den 5. september 2023 fra kl. 6.00 - 7.00. Såfremt tilsluttede myndigheder ikke samtidigt udskifter certifikatet i egne systemer, vil tilslutningen til NemLog-in afbrydes. I kan læse mere herom her. 


TEST: Ligesom for alle andre certifikatbaserede løsninger, har NemLog-in udskiftet de eksisterende OCES2-certifikater med nye OCES3-certifikater. IdP-certifikatet er udskiftet i testmiljøet DevTest4/Pre-Prod torsdag den 22. juni 2023.

For fortsat at kunne tilgå DevTest4/Pre-Prod skal certifikatet opdateres hos alle tilsluttede organisationer. I kan læse mere herom her.ooOOoo

Sikrede data – manglende opdatering af Særligt Sundhedskort datafelter i perioden ultimo februar til ultimo oktober 2023.

Dette har betydning for anvendere af Stamdata Kopi Register Service Sikrede og Det Gode CPR opslag

I forbindelse med omlægning af data hos NSP’s leverandør af Sikrede data, vil der i en periode fra udgangen af februar til ultimo oktober være uopdaterede (statiske data) i Særligt Sundhedskort datafelter, der leveres af Udbetaling Danmark (B18 udtræk)

Se yderligere information her: SikredePanel
bgColor#00cc66

Få løbende status og opdatering på https://status.nspop.dk


Det er muligt at modtage løbende opdateringer og udmeldinger på Incidents og vedligehold på NSP via SMS, e-mails m.v.

Abonnement oprettes her: https://status.nspop.dk


                     

                     

Nationale Service Platform (NSP)


Den Nationale Service Platform er en teknisk platform, der sammen med en række standarder og aftaler gør det muligt at understøtte patientbehandling på tværs af hele sundhedsvæsenet. På NSP deler vi data mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, udbyder nationale services og udstiller daglige udtræk fra stamdata som sundhedsvæsenets parter benytter. På platformen drifter vi blandt andet Aftaleoversigt, Fælles stamkort, sundhedsdataregistre og services vedrørende dokumentdeling, sikkerhed, logning, audit og advisering. Se oversigt over tilgængelige services her: NSP services.

Der er 24/7 overvågning og support på NSP, som er kritisk national infrastruktur med høje krav til tilgængelighed, svartid og skalering. Infrastrukturen på NSP er distribueret med én central instans, flere decentrale instanser placeret i regionale driftscentre samt en såkaldt BackOffice instans. Vi har fire testmiljøer, som anvendere kan få adgang til i forbindelse med test og uddannelse og vi stiller et testregime til rådighed med flere services og mulighed for selv at oprette testdata med særlige attributter. 

Vi overholder standarder, så alle webservices der udbydes på NSP er "Den Gode WebService (DGWS)" fra MedCom. Vores sikkerhedsmodel betyder, at anvendersystemer skal medsende et id-kort signeret af en godkendt identitetsudbyder for at kunne kalde vores services. Whitelistning til NSP sker på baggrund af indgåelse af aftaler med Sundhedsdatastyrelsen. NSP er placeret på sundhedsdatanettet og adgang forudsætter, at de nødvendige aftaler er indgået med MedCom.

Sundhedsdatastyrelsen forvalter NSP på baggrund af fællesoffentlig finansiering fra stat, regioner og kommuner. Alle services på NSP er ejet af Sundhedsdatastyrelsen og er udviklet i samarbejde med specialiserede leverandører. Support, drift, vedligehold, videreudvikling og kvalitetssikring udføres i tæt samarbejde med eksterne leverandører.

Læs mere om NSP under de forskellige undermenuer her på siden.


                                                                                      


Neden for er vist et grafisk overblik over services og aktører på Nationale Service Platform. Bemærk overblikket er alene illustrativt og at der løbende foretages introduktioner af nye service på platformen.

HideElements
metastrue
breadcrumbtrue
childpagestrue
watchtrue
sidebartrue
admintrue
headertrue
titletrue
favoritetrue
toolstrue
labelstrue

HTML
<script src="https://vptl52q3d6sv.statuspage.io/embed/script.js"></script>
<style>
.rw_menu_bar {display: none;}
</style>