Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
 .wiki-content .innerCell {
  word-break: break-word;
  overflow-x: unset;}
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>

OBS: OCES2 certifikater kan ikke benyttes efter

30

31.

juni

oktober 2023 på NSP


Nationale Service Platform (NSP)

Nyttige links

Support

Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleNSP - en del af Sundhedsdatastyrelsen
urlhttps://status.nspop.dk

National Service Platform (NSP) er en del af Sundhedsdatastyrelsen
Se yderligere her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-nsp

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleFå løbende status og opdatering
urlhttps://status.nspop.dk

Det er muligt at modtage løbende opdateringer og udmeldinger på Incidents og vedligehold på NSP via SMS, e-mails m.v.
Abonnement oprettes her: https://status.nspop.dk

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleFå nyheder om Nationale Service Platform

Der udarbejdes nyheder om Den Nationale Serviceplatform.

Se seneste nyhedsbrev her: Nyt fra Den Nationale Serviceplatform

UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleGiv os feedback til forbedring

Feedback til forbedringer af informationer og dette site modtages på
operator@nspop.dk


Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceoversigt (alle)
url/display/public/web/NSP+services

Hvilke services er der på NSP?


UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?


UI Button
colorgreen
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSP


UI Button
colorgreen
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP


Info
iconfalse

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?


UI Button
colorgreen
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-support


UI Button
colorgreen
displayblock
iconsettings
titleService mål
url/pages/viewpage.action?pageId=3671564

Servicemål for NSP og services


Show If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
colorgreen
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
url/display/NSPP/Support


                     

Velkommen til den Nationale Service Platform (NSP)


Den Nationale Service Platform er en teknisk platform, der sammen med en række standarder og aftaler gør det muligt at understøtte patientbehandling på tværs af hele sundhedsvæsenet. På NSP deler vi data mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, udbyder nationale services og udstiller daglige udtræk fra stamdata som sundhedsvæsenets parter benytter. På platformen drifter vi blandt andet Aftaleoversigt, Fælles stamkort, sundhedsdataregistre og services vedrørende dokumentdeling, sikkerhed, logning, audit og advisering. Se oversigt over tilgængelige services her: NSP services.

Der er 24/7 overvågning og support på NSP, som er kritisk national infrastruktur med høje krav til tilgængelighed, svartid og skalering. Infrastrukturen på NSP er distribueret med én central instans, flere decentrale instanser placeret i regionale driftscentre samt en såkaldt BackOffice instans. Vi har fire testmiljøer, som anvendere kan få adgang til i forbindelse med test og uddannelse og vi stiller et testregime til rådighed med flere services og mulighed for selv at oprette testdata med særlige attributter. 

Vi overholder standarder, så alle webservices der udbydes på NSP er "Den Gode WebService (DGWS)" fra MedCom. Vores sikkerhedsmodel betyder, at anvendersystemer skal medsende et id-kort signeret af en godkendt identitetsudbyder for at kunne kalde vores services. Whitelistning til NSP sker på baggrund af indgåelse af aftaler med Sundhedsdatastyrelsen. NSP er placeret på sundhedsdatanettet og adgang forudsætter, at de nødvendige aftaler er indgået med MedCom.

Sundhedsdatastyrelsen forvalter NSP på baggrund af fællesoffentlig finansiering fra stat, regioner og kommuner. Alle services på NSP er ejet af Sundhedsdatastyrelsen og er udviklet i samarbejde med specialiserede leverandører. Support, drift, vedligehold, videreudvikling og kvalitetssikring udføres i tæt samarbejde med eksterne leverandører.

Læs mere om NSP under de forskellige undermenuer her på siden.


                                                                                      


OBS: Vigtig information:

Overgangen til MitID - OCES2 certifikater kan ikke benyttes efter

30

31.

juni

oktober 2023

I forbindelse med overgangen til MitID er vi på NSP i gang med at sikre at komponenter og services kan håndtere skift fra OCES2 til OCES3 certifikater inden den 3031. junioktober.

De første komponenter og services er allerede klar på TEST1.  Fra den 28. april vil der løbende være adgang til komponenter og services på TEST2.

NSPOP vil blive opdateret med en liste over komponenter og services, der kan testes.

Se denne: 

Status på OCES3 understøttelse af komponenter


Fra slutningen af maj vil der være adgang til PROD for alle komponenter.


Der henvises i øvrigt til følgende:

FAQ - Klargøring til MitID/NemLog-in3 på sundhedsområdet


Se evt.

https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/april/overgangen-til-mitid-erhverv-gaar-ind-i-den-afsluttende-fase-30-juni-2023/


Sikrede data – manglende opdatering af Særligt Sundhedskort datafelter i perioden ultimo februar til ultimo oktober 2023.

Dette har betydning for anvendere af Stamdata Kopi Register Service Sikrede og Det Gode CPR opslag

I forbindelse med omlægning af data hos NSP’s leverandør af Sikrede data, vil der i en periode fra udgangen af februar til ultimo oktober være uopdaterede (statiske data) i Særligt Sundhedskort datafelter, der leveres af Udbetaling Danmark (B18 udtræk)

Se yderligere information her: SikredePanel
bgColor#00cc66

Få løbende status og opdatering på https://status.nspop.dk


Det er muligt at modtage løbende opdateringer og udmeldinger på Incidents og vedligehold på NSP via SMS, e-mails m.v.

Abonnement oprettes her: https://status.nspop.dk


Neden for er vist et grafisk overblik over services og aktører på Nationale Service Platform. Bemærk overblikket er alene illustrativt og at der løbende foretages introduktioner af nye service på platformen.

HideElements
metastrue
commentstrue
breadcrumbtrue
childpagestrue
watchtrue
sidebartrue
titletrue
favoritetrue
toolstrue
labelstrue
likestrue

HTML
<script src="https://vptl52q3d6sv.statuspage.io/embed/script.js"></script>