Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
HTML
<style>
 #atlwdg-trigger { display: none; }
</style>
<script type="text/javascript" src="https://jira.nspop.dk/s/27f5746f1b7aa3ef841b451962e739ec-T/en_US-ytfzjm/71012/b6b48b2829824b869586ac216d119363/2.0.14/_/download/batch/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector/com.atlassian.jira.collector.plugin.jira-issue-collector-plugin:issuecollector.js?locale=en-US&collectorId=2b4a77fd"></script>
<script>
var nsp_change_request;
AJS.toInit(function() {
 nsp_change_request = function () {
  document.getElementById('atlwdg-trigger').click();
 }
});
</script>
Info
iconfalse

Produktion (NSP og services)

HTML
<div id="prodflag_cnsp">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_cnsp").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_cnsp');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rn">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rn").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rn');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rm">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rm").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rm');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rs">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rs").load('https://www.nspop.dk/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rs');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rsj">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rsj").load('/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rsj');
</script>
HTML
<div id="prodflag_rh">
</div>
<script>
AJS.$("#prodflag_rh").load('/index.cgi/show/flag/?id=prodflag_rh');
</script>
HTML
<div id="aktive10">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive10").load('/index.cgi/show/flag/?id=prodproxyflag');
</script>
HTML
<div id="aktive7">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive7").load('/index.cgi/show/flag/?id=extflag');
</script>
HTML
<div id="aktive8">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive8").load('/index.cgi/show/flag/?id=sdnflag');
</script>

Fællestest (NSP og services)

HTML
<div id="testflag_test1">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_test1").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_test1');
</script>
HTML
<div id="testflag_test2">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_test2").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_test2');
</script>
HTML
<div id="testflag_prodtest">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_prodtest").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_prodtest');
</script>
HTML
<div id="testflag_udd">
</div>
<script>
AJS.$("#testflag_udd").load('/index.cgi/show/flag/?id=testflag_udd');
</script>
HTML
<div id="aktive9">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive9").load('/index.cgi/show/flag/?id=testproxyflag');
</script>
HTML
<div id="aktive6">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive6").load('/index.cgi/show/flag/?id=testextflag');
</script>
Info
iconfalse

Vi arbejder fortsat med det nye design på NSPOP.

NSPOP har med det nye design fået en ny målgruppebaseret indgang, så information om NSP nu bedre kan målrettes de enkelte brugergrupper. Fokus har endvidere været på at forbedre søgning ved at levere en mere tilpasset informationsmængde. Der er ikke fjernet dokumentation fra sitet, men nogle dokumenter er flyttet fra deres oprindelige placering i forbindelse med redesign af strukturen. 
Vi beder derfor om din tålmodighed og håber på at du vil tage godt imod ændringerne..


Feedback til forbedringer modtages på nsp.op@nsi.dk

Info
iconfalse
Section
Column
width50%

UI Button
colorgreen
displayblock
icontext
titleServiceanvender (FX regioner eller kommuner)
url/category/ser

Hvilke aftaler har min organisation med SDS?

UI Button
colorturquoise
displayblock
iconlink
titleAnvendersystem (Fx EOJ-, EPJ- eller LPS-leverandører)
url/category/an

Integrer til en service på NSP

UI Button
coloryellow
displayblock
iconinfo
titleServiceleverandør (Leverandører der udstiller services på NSP)
url/category/serl

Udvikling og idriftsættelse af komponent på NSP

Column
width50%

UI Button
colormagenta
displayblock
icontext
titleForstå NSP-arkitekturen
url/category/fn

Hvad kan NSP-platformen bruges til?

UI Button
displayblock
iconsettings
titleSupport
url/category/sup

Kom i kontakt med NSP-support

UI Button
displayblock
iconsettings
titleDrift
url/category/drif

Driftsstatus, KPI’er og servicevilkår

Show If
groupsupport-write,support-read,capgemini,netic

UI Button
displayblock
iconsettings
titleService Desk Support Site (Restricted)
url/display/support

Driftsinformation

Section
Column
width95%
Localtab Group
Localtab
activetrue
titleAktuelle

Abonner på driftsudmeldinger via RSS  


HTML
<div id="aktive1">
</div>
<script>
AJS.$("#aktive1").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=openissues');
</script>
Localtab
titleTidligere
HTML
Søg efter: <input type="text" id="opensearch2" /> 
<input id="clickMeInput2" type="button" value="Søg nu" />

Sorter efter: <select id="select2">
<option value="">Ændret</option>
<option value="title">Sags ID</option>
<option value="summary">Overskrift</option>
<option value="priority">Prioritet</option>
<option value="type">Type</option>
</select>

Rækkefølge: <select id="dir2">
<option value="">Stigende</option>
<option value="desc">Faldende</option>
</select>
<div id=aktive2>
</div>
<script>
AJS.$("#aktive2").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=closedissues');
AJS.toInit(function(){ // use instead of $(document).ready()
  AJS.$('#clickMeInput2').click(function(){
   AJS.$("#aktive2").load('/index.cgi/show/xml2html/?id=closedissues&search='+AJS.$("#opensearch2").val()+'&order='+AJS.$("#select2").val()+'&dir='+AJS.$("#dir2").val());
  })
AJS.$("#select2").change(function(){AJS.$('#clickMeInput2').click()});
AJS.$("#dir2").change(function(){AJS.$('#clickMeInput2').click()});
 })
</script>
Systemet til arkivering af udmeldinger blev idriftsat d. 01/12-2013. Ældre udmeldinger er derfor ikke med i arkivet.

Note
iconfalse

Denne side er under løbende opbygning - ris, ros, gode ideer og kommentarer kan mailes til nsp.op@nsi.dkSundhedsdatastyrelsens hjemmeside findes på http://www.sundhedsdatastyrelsen.dk

Link til Sundhedsdatastyrelsen

Hide children
 
Hide sidebar

HTML
<script language=javascript>
setTimeout(function(){
  window.location.reload(1);
}, 300000);
</script>