Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne side er indgang til beskrivelse og afrapportering fra NSI National SDS National Servicedesk, som håndterer henvendelser angående National Service Platform, NSP, og services på platformen, herunder Fælles medicinkort, FMK.

...