Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Projektet Pilotafprøvning af Digital Løsning til Graviditetsforløb er nu afsluttet. Læs mere om pilotafprøvningen her: Pilotafprøvning af Digital løsning til graviditetsforløb (syddansksundhedsinnovation.dk)