Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nedenstående OCES3 certifikat er idriftsat 2023-05-15 15:54 på TEST1 og 19.06 på TEST 2

TEST2, UDD og PRODTEST anvender stadig: OCES 2 certifikat - se: Offentlige OCES2-certifikater for STS i test1, test2, udd og prodtest

...