Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sammen med det kaldende anvendersystem følger Samtykkeservicen Verifikation følgende beslutningsgraf for at bestemme en borgeres / sundhedspersonale adgang til data:


Bemyndigelse er en tilstand hvor en sundhedsfaglig arbejder på vegne af en anden. Den sundhedsfaglige der arbejdes på vegne er typisk ansvarlig for de handlinger der udføres.

Gliffy Diagram
macroId59024c83-c1af-4cd1-927f-d5724662ae49
displayNameVerifikationssnitflade beslutningsdiagram
nameVerifikationssnitflade beslutningsdiagram
pagePin4

Gliffy Diagram
macroId107525c8-f9a8-45f8-aae2-9e73b6bedc49
nameInitial state diagram
pagePin1

Figur 1 Tilstandsdiagram for den oprindelige beslutning om at give adgang til sundhedsoplysninger om borgerne.

For en borger verificeres det kun at borgeren er godkendt og egne data kan tilgås.

For sundhedsfaglige er det nedenstående beslutningstræ der anvendes til at lave Samtykkeservicen Verifikation:

Gliffy Diagram
macroIdd54356ae-900b-4792-b5d3-dd7011d9e504
nameVerifikation
pagePin1

Figur 2 Tilstandsdiagram for trin til bekræftelse af samtykke eller spærring, når en sundhedsfaglig forsøger at tilgå sundhedsoplysninger om en birger. Henvisninger i parentes henviser til [Sundhedsloven].

6

Fælles for MinSpærring

Begge services overholder Den Gode Web Service 1.0.1 og kræver:

...